11 lutego numer alarmowy 112 obchodzi swoje urodziny

Co roku dzień ten poświęcony jest zwiększaniu świadomości na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

Numer alarmowy 112, to system powiadamiania ratunkowego funkcjonujący na terenie kraju, który składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. Nadmienić należy również, że od stycznia 2019 centra powiadamiania ratunkowego, obsługują numer alarmowy Policji czyli 997.

Początki definiowania problematyki jednolitego numeru alarmowego sięgają 29 lipca 1991 r., kiedy Rada Europy wydała stosowną uchwałę. Szczegółowe regulacje zawarte zostały w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2002/22/WE z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. Polskim aktem normatywnym jest Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2013 poz. 1635 z późn. zm.).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 poprzez wybór odpowiednich piktogramów możliwe jest określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pobierz aplikację mobilną Alarm112:

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

Numer alarmowy 112 ratuje życie! Nie dzwoń bez potrzeby!

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

 • zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe),
 • zagrożenia czyjejś wolności,
 • przestępstw lub zakłócania porządku publicznego,
 • kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

DZWOŃ tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak:

 • wypadki drogowe,
 • silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
 • omdlenia i utrata świadomości,
 • pożary,
 • przypadki porażenia prądem,
 • kradzieże, włamania,
 • rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
 • podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

NIE DZWOŃ gdy sytuacja nie wymaga interwencji służb ratunkowych, nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska, mienia lub w innych sytuacjach, gdy chcesz na przykład:

 • zgłosić fikcyjne zgłoszenie,
 • zasięgnąć jedynie informacji na temat pogody, rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
 • poinformować o utrudnieniach w ruchu drogowym,
 • poinformować, że nie potrzebujesz pomocy,
 • ustalić dane kontaktowe firmy lub osoby prywatnej,
 • wyrazić opinię dotyczącą dowolnego tematu, wydarzenia lub osoby,
 • przesunąć umówione spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych,
 • sprawdzić, czy numer 112 naprawdę działa,
 • wezwać taksówkę, zamówić pizzę lub pomoc drogową,
 • uzyskać poradę prawną lub medyczną,
 • zdobyć PIN lub PUK do telefonu,
 • uzyskać połączenie,
 • uzyskać numer telefonu do służb.

Przypadkowe połączenia na numer alarmowy 112.

Codziennie do operatorów numerów alarmowych trafiają tysiące niezamierzonych połączeń kierowanych na numer alarmowy 112. Są to przypadkowe połączenia wywołane przez odblokowany telefon znajdujący się w kieszeni, bawiące się aparatem telefonicznym dzieci, czy celowe zachowania nastolatków i dorosłych.

Aby zapobiec blokowaniu numeru alarmowego 112:

 • blokuj klawiaturę, kiedy nie korzystasz z telefonu,
 • pamiętaj, że każdy telefon posiadający naładowaną baterię może być wykorzystany do połączenia z numerem alarmowym 112,
 • przechowuj telefon w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu, a gdy nie jest używany chroń go za pomocą futerału lub etui,
 • jeśli przypadkowo wybierzesz numer alarmowy 112, pozostań na linii i poinformuj operatora numerów alarmowych, że żadna pomoc nie jest Ci potrzebna, a zgłoszenie zostało wywołane przypadkowo.

Numery alarmowe 112, 997, 998, 999 nie służą do kontaktu z Policją, Strażą Pożarną czy Państwowym Ratownictwem Medycznym, a kierowanie na nie zgłoszeń o charakterze nie alarmowym powoduje blokowanie łączy oraz ewentualne opóźnienia w niesieniu niezwłocznej pomocy w wypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Należy podkreślić, że za umyślnie i nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub do 1,5 tys. zł grzywny. Procedura wszczęcia takiego postępowania dotyczy osób uporczywie blokujących numer alarmowy 112 (art. 66 pkt 2. Kodeksu wykroczeń).

Dzwoniąc na numer alarmowy 112 BEZ POTRZEBY i uzasadnienia BLOKUJESZ linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem numerów alarmowych w CPR.

Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy!

112 to nie zabawa!

 • Naucz dzieci właściwego korzystania z aparatu telefonicznego i wytłumacz im czym jest numer alarmowy 112 i jak z niego korzystać.
 • Zapisz na kartce numery telefonów do najbliższych osób.
 • Nigdy nie dawaj starych telefonów komórkowych dzieciom do zabawy – każdy telefon posiadający naładowaną baterię, nawet bez karty SIM, może połączyć się z numerem alarmowych 112.