Aktywni seniorzy ze ZLO

 

 

 

 

 

 

Zasady zdrowego, aktywnego życia, proste ćwiczenia rehabilitacyjne oraz fizyczne umożliwiające utrzymanie sprawności i dobrej kondycji oraz sposoby unikania zagrożeń urazowych i wypadkowych, jakich seniorzy mogą doświadczyć w życiu codziennym. To główne zagadnienia omawiane podczas zorganizowanej przez ZLO prelekcji dedykowanej jaworznickim seniorom.

Coraz częściej występujące u osób starszych dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, powodujące ograniczenie sprawności układu ruchu, stanowią obecnie jeden z poważniejszych problemów w opiece medycznej.  Zjawisku temu można skutecznie zapobiec lub je minimalizować np.  poprzez codzienną aktywność fizyczną seniorów, dlatego Zespół Lecznictwa Otwartego zorganizował 8 listopada dla seniorów prelekcję poświęconą edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz zdrowego stylu życia. Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Jaworzna.
Naszą intencją jest, aby po dzisiejszym spotkaniu zarówno seniorzy jak i ich opiekunowie nabyli praktyczną wiedzę o zagrożeniach urazowych i wypadkowych, jakich seniorzy mogą doświadczyć w życiu codziennym oraz o sposobach unikania tych zagrożeń lub redukowania ich negatywnych skutków oraz o prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych oraz fizycznych umożliwiających utrzymanie sprawności i dobrej kondycji – powiedział, otwierając spotkanie  Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.
Spotkanie, obok prelekcji „Aktywny senior” prowadzonej przez dr n. med., geriatrę Agnieszkę  Jabłekę, było również okazją do zaprezentowania seniorom praktycznych, prostych i możliwych do wykonania w domu ćwiczeń poprawiających sprawność fizyczną, które zaprezentowała Aleksandra Duda, mgr fizjoterapii.

 

Starzenie się a sprawność

Obecnie seniorzy stanowią ok 21 proc społeczeństwa, a w najbliższych latach odsetek ten wrośnie do ok 30 proc. Do miast z dużym odsetkiem osób po 60 roku życia zalicza się m.in Jaworzno. Wraz z wiekiem spada sprawność fizyczna, w tym starzeje się układ ruchu, który osiąga maksymalną masę i gęstość ok 27-30 roku życia i od tego czasu gęstość i masa kości systematycznie spada. Niestety proces starzenia często przyspieszają sami pacjenci poprzez spadek aktywności fizycznej, w tym niedostatek rekreacji, nieodpowiednie żywienie, używki czy przeciążenie układu nerwowego. – Procesom starzenia można przeciwstawić się odpowiednim stylem życia w tym właściwą dietą i aktywnością fizyczną dostosowaną do możliwości seniora – przypomina prowadząca prelekcję dr n. med. Agnieszka Jabłeka, specjalista geriatra. – Korzyści z podjęcia aktywności jest wiele. Gwarantuje ona m.in. utrzymanie sprawności i dobrego samopoczucia, poprawę sprawności układu krążenia, układu oddechowego oraz pamięci, poprawę wydolności układu odpornościowego oraz zmniejszanie dolegliwości bólowych stawów. Ruch ma też korzystny wpływ na wyrównanie cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, otyłości – dodaje.

 

Starzenie się a układu ruchu

Z biegiem lat zmniejsza się siła mięśniowa, wytrzymałość, rozmiar i masa mięśni. Zanik mięśni nasilają brak aktywności fizycznej, unieruchomienie, niedożywienie, choroba. Czynnikiem negatywnie wpływającym na układ ruchu jest także odwodnienie chrząstek stawowych zwiększające podatność na uraz, któremu można zapobiegać odpowiednio nawadniając organizm, tj. pijąc ok 1,5- 2 litrów płynów dziennie. Mniejsza wytrzymałość, wolniejszy wzrost i odbudowa kości – to też wolniejsze gojenie złamań. – Właściwie dobrany wysiłek fizyczny oraz jego regularne wykonywanie pozwala przeciwstawić się zmianom zachodzącym w układzie ruchu związanym z procesem starzenia się. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć ćwiczenia, należy jedynie do tego odpowiednio się przygotować. Ważna jest regularność – lepszy jest codzienny spacer niż zrywy chęci do gimnastyki. Najlepiej też ćwiczy się w grupie, należy pamiętać o rozgrzewce i zmniejszaniu ryzyka urazów –  przekonuje dr. Agnieszka Jabłeka

 

Każdy rodzaj aktywności sprzyja zdrowiu

Specjaliści podkreślają, że aktywność fizyczna powinna towarzyszyć nam każdego dnia i rozumie się  przez nią każdy rodzaju ruchu, w tym spacery (np.  szybkim krokiem, z kijkami) czynności wykonywane w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego, jazdę rowerem, pływanie, ćwiczenia dobrane indywidualnie, gry zespołowe, ewentualnie bieganie. – Każdy człowiek, żeby żyć powinien codziennie wykonać minimum 6000 kroków. Warto też wprowadzić dodatkowe ćwiczenia fizyczne: początkowo 10 minut  pięć razy  tygodniowo, docelowo 30 minut minimum pięć razy tygodniowo  – mówi dr Agnieszka Jabłeka.

 

Dobre przygotowanie

Jak przygotować się do ruchu? Seniorzy powinni zbadać wydolność układu krążenia: sprawdzić ciśnienie tętnicze, tętno, wykonać ekg, holter, echo serca oraz zweryfikować wydolność układu oddechowego poprzez spirometrię. Warto również zbadać sprawność układu ruchu i wyrównać schorzenia przewlekłe, w tym, w przypadku chorych na cukrzycę,  skontrolować poziom cukru przed i po wysiłku i regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze. Nie wolno wychodzić z domu na czczo i należy pamiętać o przyjmowaniu płynów w trakcie wysiłku lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Seniorzy powinni też pamiętać o zabraniu aparatu słuchowego, okularów, przyda się zegarek, krokomierz, telefon i pozostawienie informacji gdzie się wybieramy i kiedy wrócimy. Bezwzględnie też należy zaprzestać wysiłku w  razie złego samopoczucia. Istotny jest również dobór ubioru do aktywności fizycznej. Należy wybierać ubranie z przewiewnych tzw. oddychających materiałów, odprowadzających nadmiar wilgoci i ciepła. Ubiór powinien być kolorowy, co zwiększa naszą widoczność, zawierać odblaski i chronić przed słońcem, wiatrem, deszczem. Najważniejsze, aby dobrze się czuć w ubiorze oraz, żeby nie krępował on ruchów. Kluczowy jest również dobór obuwia. Dobrze dobrane buty zapobiegają otarciom stóp urazom, skręceniom, urazom z przeciążenia, zmniejszają ryzyko rozwoju stopy cukrzycowej, amortyzują stawy stopy w chorobie zwyrodnieniowej i osteoporozie. Dlatego należy wybierać obuwie trzymające piętę i stopę, łatwe do założenia i zdjęcia, lekkie, wodoodporne, wygodne, o chropowatej, trzymającej się podłoża powierzchni. Ważne, aby unikać obuwia uciskającego palce lub śródstopie. Istotny jest też dobór skarpety. Odpowiednia skarpeta powinna być wykonana z oddychającego materiału, minimalizującego ryzyko rozwoju otarć skóry, pochłaniającego pot i odprowadzającego – podobnie jak obuwie – nadmiar wilgoci i ciepła z powierzchni stopy. Dobrze dobrana skarpeta nie może tez  nadmiernie uciskać stopy, co jest szczególnie jest to ważne dla chorych na cukrzycę.

 

Ważna rehabilitacja

Zespół Lecznictwa Otwartego po raz kolejny zaangażował się w akcję mającą na celu poprawienie stanu zdrowia i samopoczucia seniorów. Warto przypomnieć, że w kwietniu tego roku, spółka zorganizowała wraz z Domem Pomocy Społecznej w Jaworznie konferencję dedykowaną seniorom i poświęconą najlepszym praktykom w opiece senioralnej. ZLO świadczy usługi medyczne związane z opieką senioralną, w tym prowadzi poradnię rehabilitacyjną i gabinet rehabilitacji (ZLO Podłęże, Aleja Piłsudskiego 80) obejmujący zakres usług dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu ze wskazań ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych oraz innych. Świadczenia realizowane są w warunkach ambulatoryjnych w ramach poradni rehabilitacyjnej i działu rehabilitacji. Dział rehabilitacji wyposażony jest w sprzęt umożliwiający realizację świadczeń fizjoterapeutycznych z zakresu kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa oraz hydroterapii. Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Poradnia świadczy usługi i zabiegi w zakresie kontraktu NFZ oraz komercyjne. Godziny otwarcia poradni oraz gabinetu rehabilitacji jak również cennik usług komercyjnych znajdują się na stronie internetowej spółki: www.zlo-jaworzno.pl.

 

Osoby czynne zawodowo

Kolejne prelekcje związane z edukacją zdrowotną w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz zdrowego stylu życia – tym razem dedykowane osobom czynnym zawodowo – szczególnie wykonującym pracę w obciążeniu statycznym (tj. pracę siedzącą lub stojącą) odbędą się 21 listopada ( w godz. 10:00-14:00, w sali Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2). Dzięki nim osoby czynne zawodowo będą mogły nabyć wiedzę o zagrożeniach chorobowych mających związek  z wykonywaną przez nich pracą o obciążeniu statycznym; prostych, możliwych do stosowania podczas przerw w pracy, ćwiczeniach poprawiających jakość i komfort pracy; prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach niwelujących lub łagodzących dolegliwości kostno-mięśniowe związane ze statyczną pracą oraz rodzajach aktywności fizycznej wskazanych dla wybranej grupy zawodowej.