Badania w zakresie medycyny pracy

Badania w zakresie medycyny pracy

dla uczniów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. realizuje bezpłatne badania dla w/w uczniów w oparciu o umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy

w Katowicach obowiązującą do 30 listopada 2019 roku.

Ze względu na dużą liczbę uczniów objętych badaniami profilaktycznymi informujemy, że Kuratorium Oświaty w Katowicach decyzją z dnia 19 lipca 2019 roku dokonało zmian w zakresie dostarczania zaświadczeń lekarskich :

  • w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji, kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty badania, do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 24 lipca do godz. 11.00;

  • po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.