Bezpieczeństwo danych osobowych w ZLO

Szanowni Pacjenci

Zespół Lecznictwa Otwartego dbając o bezpieczeństwo danych medycznych, a także respektując Prawa Pacjenta wynikające z przepisów prawa, przedstawia kilka zasad obowiązujących podczas rejestrowania się do lekarza i korzystania z usług medycznych w placówkach ZLO w Jaworznie.

Przy pierwszej wizycie do lekarza POZ konieczne jest wypełnienie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przekazane dane osobowe będą odtąd administrowane przez Zespół Lecznictwa Otwartego w celu świadczenia usług medycznych. ZLO gwarantuje pacjentom prawo do wglądu w treści danych i ich poprawiania. Zobowiązuje się równoczesnie do ich właściwego zabezpieczania i nieudostępniania osobom/podmiotom nieuprawnionym to tego z mocy prawa.

Warto pamiętać o każdorazowej aktualizacji danych osobowych i zgłosić taką potrzebę w rejestracji.

W momencie rejestracji do lekarza pracownik rejestracji poprosi o dowód potwierdzający tożsamość i prawo do świadczeń.

Pacjenci są proszeni jedynie o informacje niezbędne do procesu rejestarcji (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, ewentualnie nr telefonu pacjenta w celu potwierdzenia wizyty). Pracownik rejestracji nie powinien zadawać pacjentowi szczegółowych pytań, np. dotyczących chorób, ich przyczyn i przebiegu.

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art 50, ust 2, wyrażają ogólną regułę, zgodnie z którą niezależnie od sposobu potwierdzania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej pacjent zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub legitymacji szkolnej.

W trosce o dane osobowe pacjentów prosimy, aby przy okienku przebywała tylko jedna osoba.

Pracownik rejestracji udzieli wszelkich istotnych informacji, m.in o:

  • zakresach świadczeń udzielanych w placówce,
  • kolejce oczekujących na świadczenia,
  • porach zapisywania się do lekarzy,
  • wymaganych dokumentach koniecznych przy przyjęciu do lekarza,
  • adresach miejsc wykonywania zleconych badań diagnostycznych,
  • zasadach udostępniania dokumentacji medycznej,
  • organizacji pracy placówek ZLO.

Pracownik rejestracji poprosi także o wskazanie osób, którym może zostać udzielona informacja o stanie zdrowia i wydana dokumentacja medyczna. Oświadczenie takie zostanie następnie umieszczone w kartotece.

Z uwagi na bezpieczeństwo danych medycznych pracownicy rejestracji nie mogą udzielić żadnych informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Skip to content