Dariusz Starzycki wiceprezesem ZLO Spółka z o.o.

17 maja Rada Nadzorcza Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Dariusza Starzyckiego. To osoba od lat związana ze służbą zdrowia z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu, w tym podmiotami prawa handlowego.

W przeszłości jako wiceprezydent Jaworzna nadzorował sprawy związane ze służbą zdrowia, w tym 13 lat przewodniczył Radzie Społecznej Szpitala w Jaworznie. Jako wicemarszałek województwa śląskiego nadzorował największą sieć wojewódzkich podmiotów leczniczych w Polsce (36 spzoz i 9 spółek medycznych, w tym 36 szpitali). Budżet nadzorowanych podmiotów wynosił ponad 2,3 mld zł, a liczba zatrudnionych osób to 22 tys., w tym 8 tys. pielęgniarek i 4 tys. lekarzy.

Obecnie jako radny Sejmiku Województwa Śląskiego jest członkiem m.in. komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.