1.DEKLARACJE POZ
” Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną możliwe jest przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną” na adres:  zlo@zlo.jaw.pl
  1. wzór deklaracji do lekarza poz
  2. wzór deklaracji do pielęgniarki poz
  3. wzór deklaracji do położnej poz
  4. zamówienie na leki
2.OŚWIADCZENIE PACJENTA  O AKTYWACJI KONTA IKP
Oświadczenie  może być  przesłane przez pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  zlo@zlo.jaw.pl

albo złożone bezpośrednio u świadczeniodawcy POZ

  1. wzór oświadczenia
Skip to content