DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA

Czym jest Domowa Opieka Medyczna? To system, w którym zdalnie monitorujemy parametry życiowe pacjentów z COVID-19 leczonych w domu. Domowa Opieka Medyczna pozwala zmniejszyć zagrożenie zbyt późnego dostrzeżenia, że Twój stan zdrowia się pogarsza. Bardzo ważne jest, aby regularnie wykonywać pomiary, aSystem PulsoCare będzie monitorował Twoje wyniki i reagował na ich zmiany