Dorosłe problemy Dorosłych Dzieci Alkoholików

Problem alkoholowy dotyka nie tylko samych chorych, ale i ich rodziny –  w tym dzieci. Dzieci alkoholików skutki choroby alkoholowej w rodzinie odczuwają często już w samodzielnym, dorosłym życiu. To tzw. syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). Wychowywałeś się w rodzinie alkoholowej? Masz problemy emocjonalne lub w relacjach z ludźmi? Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia ZLO  zaprasza na bezpłatne konsultacje i terapię.

Czym jest Syndrom DDA?
DDA czyli dorosłe dziecko alkoholika. Syndrom DDA opisywany jest jako zespół cech osobowości, które kształtują się w dziecku (a później w dorosłej osobie) na skutek dorastania w rodzinie, w której przynajmniej jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu. Wiele osób z taką rodzinną przeszłością boryka się z licznymi problemami dotyczącymi przeżywania siebie, innych osób, specyficznego sposobu podejmowania decyzji.
Syndrom DDA to nie tylko problemy dotyczące stricte obszaru alkoholowego, ale przede wszystkim to styl funkcjonowania nabyty w bardzo trudnych warunkach wychowania. Dziecko dorastające z uzależnionym rodzicem to dziecko, które musiało nauczyć się radzić w dwóch rzeczywistościach, wstydzące się swojej sytuacji, wyczekujące najgorszych wydarzeń, ukrywające problem rodzinny przed zewnętrznym światem, biorące odpowiedzialność za sytuację, czujące się winne z powodu poczucia bezradności.

Dla Kogo jest Kierowana Terapia DDA?
Terapia pacjentów z syndromem DDA kierowana jest do osób, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej i które zauważają u siebie problemy emocjonalne i/lub w relacjach z ludźmi. Co powinno zaniepokoić?

Problemy emocjonalne:

 • ciągłe poczucie niepokoju, napięcia emocjonalnego,
 • smutek,
 • drażliwość,
 • problemy z koncentracją,
 • poczucie pustki,
 • nadmierne zamartwianie się o przyszłość,
 • wyczekiwanie negatywnych konsekwencji podejmowanych aktywności,
 • poczucie wstydu,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • niskie poczucie kompetencji (przy częstym jednoczesnym odnoszeniu sukcesów w sferze zawodowej),
 • tendencja do unikania ryzyka związanego z rozwojem umiejętności,
 • przekonanie o samowystarczalności,
 • obawa przed popełnieniem błędu (będąca powodem wycofania),
 • sztywność dotycząca interpretacji emocji i zachowań swoich i innych ludzi,
 • dodatkowo mogą występować objawy somatyczne, takie jak w przypadku zaburzeń lękowych,

 Problemy w relacjach z innymi ludźmi:

 • brak umiejętności rozmawiania z innymi o własnych emocjach,
 • lęk przed wchodzeniem w związki,
 • trudności w budowaniu trwałych relacji partnerskich,
 • wysoki współczynnik rozwodów,
 • brak satysfakcji płynącej z bycia w bliskiej relacji,
 • trudności w odnalezieniu się w roli rodzica,
 • brak umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • kłopoty z rozwiązywaniem konfliktów z innymi.

Na czym Polega Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików?
Terapia osób z syndromem DDA prowadzona jest w sposób indywidualny lub grupowy przez psychoterapeutę uzależnień, Bywa tak, że po terapii u specjalisty od uzależnień pacjent będzie wymagał pogłębionej terapii z zakresu leczenia osobowości.
Terapia DDA jest to głównie pomoc dotycząca nazwania i uporządkowania określonych przeżyć związanych z trudną sytuacją z dzieciństwa, szerszego zrozumienia tej sytuacji, odbarczenia z poczucia winy i ponoszenia odpowiedzialności za emocje i decyzje innych osób, podniesienia satysfakcji z życia. Podobnie jak w przypadku terapii innych zaburzeń, terapia syndromu DDA to proces, czyli wymaga zaangażowania emocjonalnego i czasowego.

Czy Terapia DDA jest Skuteczna?
Badania pokazują, iż psychoterapia DDA daje wiele korzyści, z których najważniejsze to:

 • pozytywny wpływ na obszar doświadczania siebie w relacjach z innymi,
 • wzrost umiejętności kontrolowania i rozumienia własnych stanów emocjonalnych,
 • obniżenie natężenia objawów psychopatologicznych,
 • wzrost poczucia sensu, satysfakcji z życia.

Jeśli na podstawie wyżej opisanych objawów rozpoznajesz u siebie cechy Syndromu DDA, często odczuwasz rozdrażnienie, nie możesz zbudować satysfakcjonującego związku, bez powodu wpadasz w

Terapia realizowana jest bezpłatnie –  ramach kontraktu z NFZ.
Osoba do kontaktu: Karolina Kaźmierczak, tel. 517 090 510, 517 090 518