Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Ważne informacje na temat  Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach