Gdzie do lekarza? W ZLO gdzie chcesz

Zespół Lecznictwa Otwartego zatrudnia przeszło 100 lekarzy w 10 przychodniach zlokalizowanych na terenie całego miasta. Spółka gwarantuje swoim pacjentom dostęp do wszystkich specjalistów, niezależnie od miejsca zamieszkania. Warto skorzystać z tej możliwości i planując wizytę u lekarza, wybrać najlepszy dla siebie termin i lokalizację. 

ZLO, największa spółka medyczna w mieście, realizuje kompleksowe usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej, w ramach 19 poradni. Taka struktura spółki – tj. jako sieci poradni w wielu lokalizacjach – umożliwia nie tylko dostęp do ponad 100 lekarzy i 90 pielęgniarek, ale i pozwala na swobodny wybór przychodni (w przypadku poradni specjalistycznych świadczących usługi w kilku lokalizacjach) dając tym samym pacjentowi możliwość wyboru najlepszego terminu. Obecność ZLO w wielu dzielnicach Jaworzna sprawdza się również w przypadku badań laboratoryjnych. Sieć punktów poboru materiału do badań umożliwia jego pobieranie w każdej lokalizacji, bez konieczności przemieszczania się np. z danej dzielnicy do ZLO Leopold, gdzie zlokalizowane jest centralny punkt poboru materiału.

W dziesięciu lokalizacjach działa dziewiętnaście poradni specjalistycznych ZLO. Warto zwrócić m.in. uwagę na niedawno poddany generalnemu remontowi i bogato wyposażony ZLO Leopold, w którym funkcjonuje wiele poradni: POZ, reumatologia, pulmonologia, okulistyka, neurologia, medycyna pracy, leczenie uzależnień, otolaryngologia, chirurgia, alergologia. Przychodnia oferuje też usługi ortodontyczne, rozbudowaną diagnostykę obrazową w postaci USG, RTG, tomografu oraz punkt pobrań specjalizujący się szczególnie w pobieraniu materiału u małych dzieci – mówi Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego.

Zespół Lecznictwa Otwartego przygotowuje się też generalnego remontu przychodni ZLO Szczakowa. Odświeżona placówka będzie przyjazna dla pacjentów – w tym osób niepełnosprawnych – rozbudowana oraz doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Warto podkreślić, że ZLO, jako jedyna spółka medyczna w mieście, udostępnia usługi medyczne praktycznie we wszystkich, nawet najmniejszych i peryferyjnych dzielnicach.

Wybór konkretnej poradni i specjalisty ułatwić może nowa strona internetowa spółki  www.zlo-jaworzno.pl. Obok możliwości e-rejestracji do lekarza podstawowej opieki medycznej umożliwia ona m.in. szybkie sprawdzenie kiedy i gdzie przyjmują lekarze różnych specjalności.

Godziny otwarcia poszczególnych poradni i gabinetów oraz listę personelu można sprawdzić na stronie internetowej spółki, poprzez infolinię lub osobiście.

Sprawdź gdzie znaleźć potrzebną pomoc medyczną i umówić się na wizytę.

 

Poradnia POZ

ZLO: Podłęże, Podwale, Szczakowa, Leopold. Osiedle Stałe, Łubowiec, Jeleń, Ciężkowice, Byczyna, Kościuszko

Spółka dysponuje dziesięcioma placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w których usługi świadczy w sumie 36 lekarzy. W ramach podstawowej opieki medycznej udzielane są świadczenia, które obejmują m.in. profilaktykę chorób, w tym badania i porady z zakresu profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne, porady w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej, wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, orzekanie o stanie zdrowia oraz inne świadczenia wynikające z potrzeb pacjentów objętych opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe.

 

Poradnia okulistyczna

ZLO Leopold; ZLO Podłęże

Poradnia obejmuje zakres świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem układu wzrokowego. Gabinety okulistyczne wyposażone są w aparaturę najnowszej generacji, umożliwiającą szczegółową penetrację struktur oka aż po twardówkę oraz uzyskanie lepszej końcowej rozdzielczości generowanych obrazów. Gabinety dysponują aparatem wykonującym tomografię oka, laserem szczelinowym, refraktometrem oraz aparaturą badającą pole widzenia. Usługi w zakresie okulistyki świadczy pięciu lekarzy – specjalistów w zakresie okulistyki.

 

Poradnia urologiczna

ZLO – Podwale

Poradnia urologiczna obejmuje zakres świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem układu moczowego. Gabinet dysponuje aparatem USG umożliwiającym diagnostykę wielu chorób układu moczowego oraz cystoskopem i uroflowmetrem. W poradni pracuje dwóch lekarzy – specjalistów urologii.

 

Poradnia Stomatologiczna

ZLO Podłęże – Poradnia protetyki stomatologicznej; ZLO Leopold – Poradnia ortodontyczna

Gabinety stomatologiczne: ZLO Podłęże (dwa gabinety), ZLO Podwale, ZLO Leopold, ZLO Szczakowa, ZLO Jeleń, ZLO Łubowiec, ZLO Kościuszko, ZLO Byczyna, ZLO Ciężkowice

ZLO oferuje rozbudowaną sieć gabinetów stomatologicznych. Wyposażone są one w sprzęt i aparaturę umożliwiającą leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej (unity stomatologiczne, lampy polimeryzacyjne, skalery, unistomy, aparat do radiowizjografii i inne). Spółka świadczy usługi kontraktowe NFZ oraz w ramach komercyjnej opieki medycznej. W poradni usługi świadczy 14 lekarzy stomatologów, w tym w ZLO Podłęże specjalista chirurgii stomatologicznej oraz specjalista protetyki stomatologicznej.

 

Poradnia reumatologiczna

ZLO Leopold

Poradnia reumatologiczna działa w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób zwyrodnieniowych i zapalnych kości, stawów i tkanek okołostawowych. Zapewnia fachowe poradnictwo oraz leczenie osteoporozy. Gabinet wyposażony jest w podstawowy sprzęt umożliwiający przeprowadzenie badania lekarskiego. W poradni przyjmuje specjalista reumatologii.

Poradnia rehabilitacji

ZLO Podłęże – poradnia i gabinet rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna obejmuje zakres usług dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu ze wskazań ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych oraz innych. Świadczenia realizowane są w warunkach ambulatoryjnych w ramach poradni rehabilitacyjnej i działu rehabilitacji. Dział rehabilitacji wyposażony jest w sprzęt umożliwiający realizację świadczeń fizjoterapeutycznych z zakresu kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa oraz hydroterapii. W poradni przyjmuje lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, a w dziale rehabilitacji specjaliści (magistrowie i technicy) rehabilitacji i fizjoterapii.

 

Poradnia pulmonologiczna

ZLO Leopold

W zakres zadań tej poradni wchodzą świadczenia związane z rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu oddechowego, m.in. astmy oskrzelowej, gruźlicy, śródmiąższowych chorób płuc. Gabinet wyposażony jest w spirometr umożliwiający przeprowadzenie badania czynnościowego układu oddechowego, które pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc. W poradni przyjmuje specjalista pulmonolog.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ZLO Podwale

Poradnia zajmuje się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym, w tym leczeniem nerwic, depresji, oferuje też pacjentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pomoc psychologiczną, w tym psychoterapię. Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej są udzielane przez lekarza psychiatrę i dwóch psychologów. Do poradni nie jest wymagane skierowanie.

 

Poradnia neurologiczna

ZLO Leopold

Świadczenia obejmują diagnozę i leczenie schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Poradnia dysponuje sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie badania neurologicznego. Dla celów pogłębionej diagnostyki zaburzeń pracy układu nerwowego korzysta z aparatu EEG. Usługi świadczy czterech lekarzy – specjalistów neurologii.

 

Poradnia leczenia uzależnień

ZLO Leopold

Świadczenia z zakresu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia są kierowane do osób uzależnionych i ich rodzin. Do poradni (jedynej takiej posiadającej kontrakt z NFZ w Jaworznie) może zgłosić się każdy – bez żadnego skierowania lekarskiego. Pełna terapia, poprzedzona i uzupełniana w miarę potrzeby indywidualnymi spotkaniami z terapeutami, trwa półtorej roku (w ramach grup przedpołudniowych i popołudniowych) i podzielona jest na dwa etapy – terapię intensywną (trzy spotkania w tygodniu) i pogłębioną (jedno spotkanie w tygodniu). W trakcie terapii pacjenci uczą się m.in jak radzić sobie z głodem alkoholowym, jak wytrwać w abstynencji, jak wrócić do normalnego, szczęśliwego życia.

W poradni pomocy udzielają psycholog kliniczny, trzech specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktor terapii uzależnień.

 

Poradnia otolaryngologiczna

ZLO Leopold

Poradnia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób uszu, nosa, gardła oraz innych narządów głowy i szyi. W ramach wykonywanych świadczeń oferuje pełen zakres porad w zakresie schorzeń laryngologicznych oraz różne badania, w tym badanie audiometryczne, błędnika oraz badania laryngologiczne z zakresu medycyny pracy. Poradnia wyposażona jest w audiometr z tympanometrem (urządzenie służące do diagnostyki zaburzeń narządu słuchu i stanu ucha środkowego) oraz fotel obrotowy (do badania błędnika). Pracuje w niej dwóch lekarzy – specjalistów otolaryngologii.

 

Poradnia kardiologiczna

ZLO Podwale

Poradnia kardiologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Poradnia wyposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny (aparat USG, rejestrator holterowski, holter ciśnieniowy), który zapewnia szybkie diagnozowanie chorób sercowo-naczyniowych oraz wczesne rozpoczęcie leczenia. W poradni pracuje trzech lekarzy, w tym specjalista kardiolog.

 

Poradnia ginekologiczna

ZLO Podwale, ZLO Podłęże, ZLO Ciężkowice i – po remoncie – ZLO Szczakowa

Poradnia obejmuje szeroki zakres usług specjalistycznych, także z zakresu położnictwa. Zespół poradni wyposażony jest w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą diagnostykę chorób kobiecych (aparat USG, kolposkop), wykonywanie zabiegów z zakresu krioterapii (aparat krio) oraz monitorowanie ciąży i dobrostanu dziecka (aparat KTG). Obecnie, w związku z remontem przychodni Szczakowa, działający tam gabinet ginekologiczny został przeniesiony do przychodni ZLO Ciężkowice. Po remoncie w Szczakowej, działać będą dwa gabinety ginekologiczne. W poradni pracuje sześciu lekarzy – w tym pięciu specjalistów położnictwa i ginekologii.

 

Poradnia diabetologiczna

ZLO Podwale

Poradnia diabetologiczna obejmuje świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia pacjentów z cukrzycą. Prowadzi edukację z zakresu obsługi glukometru oraz nauki technik podawania insuliny. Ściśle współpracuje z dietetykiem, ustalającym indywidualne postępowanie dietetyczne oraz uczy zasad racjonalnego żywienia. Przy poradni funkcjonuje gabinet dietetyczny. Poradnia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia, pomiar wzrostu i masy ciała oraz przepływów krwi. W poradni pracuje dwóch lekarzy specjalistów diabetologii oraz dietetyk.

 

Poradnia dermatologiczna

ZLO Podłęże

Poradnia obejmuje świadczenia związane z badaniem struktury i funkcji skóry, a także schorzeniami skóry i jej przydatków (włosów, paznokci) i niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze, powiązana jest też z zagadnieniami wenerologii. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający badania diagnostyczne i ocenę zmian skórnych (dermatoskop, lampy specjalistyczne), terapię niektórych chorób skórnych (lampa do naświetlań UV) oraz miejscowe leczenie chirurgiczne (aparaty do krioterapii). W poradni pracuje dwóch lekarzy specjalistów dermatologii i wenerologii.

 

Poradnia chirurgiczna

ZLO Leopold – chirurgia ogólna

Poradnia świadczy usługi w zakresie chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej i dziecięcej. Zakres świadczeń obejmuje leczenie, diagnostykę schorzeń, wad i urazów narządu ruchu oraz wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych. Zespół poradni chirurgicznych wyposażony jest w sprzęt umożliwiający wykonywanie zabiegów tj. usuwanie drobnych zmian skórnych, z możliwością badania histopatologicznego wśród dorosłych i dzieci,  zaopatrywanie ran i zmian tkanek miękkich, urazów tkanek miękkich, schorzeń paznokci, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, specjalistyczne zmiany opatrunków. W poradni pracuje pięciu lekarzy: specjalista chirurgii dziecięcej, dwóch specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz dwóch specjalistów chirurgii ogólnej.

 

Poradnia alergologiczna

ZLO Leopold

Poradnia prowadzi diagnostykę chorób alergicznych układu oddechowego między innymi poprzez wykonywanie testów na alergeny wziewne i pokarmowe. Poradnia przeprowadza szczepienia odczulające, jak również badania czynnościowe układu oddechowego za pomocą spirometru. Dysponuje drobnym sprzętem umożliwiającym prowadzenie immunoterapii swoistej – odczulania. W poradni pracuje lekarz specjalista otolaryngologii oraz alergologii.

 

Centrum Medycyny Pracy

ZLO Leopold

ZLO oferuje kompleksową opiekę w zakresie medycyny pracy, m.in badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne, kierowców wszystkich kategorii oraz instruktorów i egzaminatorów, sanitarno-epidemiologiczne, uczniów i studentów, zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące, dla starających się o posiadanie lub posiadających broń, badania przed rozpoczęciem wszelkiego rodzaju kursów zawodowych, psychotechniczne. Lekarze i pielęgniarki medycyny pracy udzielają porad pracodawcom i pracownikom związanych z interpretacją przepisów prawnych, ergonomią, higieną pracy, chorobami zawodowymi itd. W ramach medycyny pracy możliwe są również m.in. dobór okularów dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych, szczepienia ochronne pracowników oraz udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP oraz przeglądach stanowisk pracy. Do poradni wymagane jest skierowanie z zakładu pracy. Gabinet posiada do dyspozycji sprzęt ściśle współpracujących ze sobą poradni specjalistycznych oraz laboratoriów.

 

Diagnostyka obrazowa

Znajdująca się w budynku ZLO Leopold pracownia diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający wykonywanie szerokiej gamy badań obrazowych i ultrasonograficznych. Pracownia obrazowa dysponuje zaawansowanymi urządzeniami RTG, miedzy innymi tomografem stożkowym, który uchodzi obecnie za najnowocześniejszy sprzęt na świecie. Na wyposażeniu pracowni znajdują się również aparat rentgenowski oraz specjalistyczny aparat RTG do wykonywania zdjęć zębowych. W pracowni diagnostyki obrazowej pracują lekarze – specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej, neurologii, radiodiagnostyki i pediatrii.

 

Diagnostyka laboratoryjna

Laboratorium ZLO wykonuje obszerny zakres badań, stawiając szczególny akcent na ich jakość oraz kontrolę wydawanych wyników. Badania wykonywane są za pomocą nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, który poddawany jest kontroli wewnętrznej. Laboratorium oferuje badania podstawowe i specjalistyczne z zakresu: biochemii klinicznej, hematologii, diagnostyki hormonalnej, analityki ogólnej, serologii, toksykologii oraz bakteriologii. Centralny punkt poboru materiału do badań zlokalizowany jest w przychodni ZLO Leopold, jednak spółka umożliwia pacjentom korzystanie z dowolnej (najdogodniejszej) przychodni. Badania laboratoryjne można wykonywać we wszystkich 10 przychodniach spółki. ZLO specjalizuje się także w pobieraniu materiału od bardzo małych dzieci – tu szczególnie polecana jest placówka ZLO Leopold. Obok badań w ramach kontraktu z NFZ (wymagane zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lub innego specjalisty) w laboratorium można wykonać wszystkie badania komercyjnie.

***

Pamiętaj, że skierowanie lekarskie nie jest wymagane do:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Ginekologa
  • Psychiatry
  • Stomatologia
  • Onkologa

 

Zespół Lecznictwa Otwartego działa na terenie całego miasta, w lokalizacjach: Leopold (ul. Grunwaldzka 235) Kościuszko (Plac Górników 5a), Podłęże (al. Piłsudskiego 80), Szczakowa (ul. Koszarowa 1), Podwale (ul. Nosala 5), Osiedle Stałe (ul. Tysiąclecia 85), Ciężkowice (ul. Zawiszy Czarnego 11), Łubowiec (ul. Katowicka 59), Jeleń (ul. Wygoda 60), Byczyna (ul. Nauczycielska 4).