Konkurs fotograficzny „Mój aktywny świat w obiektywie” ROZSTRZYGNIĘTY!

Znamy już wyniki konkursu zorganizowanego przez Zespół Lecznictwa Otwartego
w Jaworznie- Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży Azymut pod honorowym patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie!

Spośród 60 otrzymanych prac fotograficznych, jury obradujące 21 października 2022 r.,
w składzie: Pani Krystyna Bojęś, Pani Monika Kobierecka, Pan Dawid Domagalski i Pan Wojciech P. Knapik, wyłoniło w dwóch kategoriach wiekowych po trzech zwycięzców. Ponadto jednogłośnie jury wyróżniło trzy prace fotograficzne.
Zdaniem komisji oceniającej wybór był bardzo trudny z uwagi na ilość prac i ich wyjątkowość. Przy ocenie komisja brała pod uwagę: zgodność z tematyką, estetyką pracy oraz oryginalność wykonania.

W kategorii wiekowej 7-11 lat zwycięzcami zostali:

  • I miejsce: Lena Wojtowicz
  • II miejsce: Zuzanna Zalewska,
  • III miejsce: Alicja Wojtowicz.

W kategorii wiekowej 12-18 lat zwycięzcami zostali:

  • I miejsce: Franciszek Gąsiorowski-Kutyła
  • II miejsce: Tymoteusz Morawski
  • III miejsce: Joanna Zapała.

Jury wyróżniło prace Filipa Stusińskiego, Oliwii Bohonos oraz Nikoli Banasik.

Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, rozbudzenie świadomości i zainteresowań u dzieci i młodzieży tematem dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne jak również zachęcenie dzieci, młodzieży i ich rodziców do czynnego zainteresowania się tematem ochrony zdrowia psychicznego wśród małoletnich. Interpretacja tematu konkursu była dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę fotograficzną.

Wszystkie prace fotograficzne zostały wyeksponowane w głównym korytarzu Poradni Azymut znajdującego się w MCM Kościuszko przy ul. Plac Górników 5a.

Nagrody w konkursie ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, Radny Rady Miasta Jaworzno – Pan Dawid Domagalski oraz Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego – Pan Jacek Nowak.

Zwycięzcom konkursu jak i wyróżnionym GRATULUJEMY!

Nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu można odbierać w Poradni Azymut od 02 listopada 2022 r.

Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne zaangażowanie się i wykonanie prac fotograficznych!

MM

 

Galeria nagrodzonych prac: