Konsultacje dietetyczne, ZLO Podwale

Konsultacje dietetyczne, ZLO Podwale,
mgr Weronika Sapeta – dietetyk kliniczny/pediatryczny.

Konsultacje są przeznaczone dla osób zdeklarowanych w Zespole Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o.

Wizyty można umówić poprzez rejestrację ZLO Podwale. Dietetyk przyjmuje w każdy piątek w godzinach 08.00-15.00/16.00 (skierowania nie są wymagane).

 • terapia nadwagi i otyłości u dzieci, młodzieży (od 5 do 18 roku życia – w razie potrzeby młodsze dzieci, po ukończeniu 3 roku życia);
 • terapia niedowagi;
 • żywienie w chorobach układu pokarmowego (zespół jelita drażliwego, refluks, choroba wrzodowa żołądka, zaparcia);
 • żywienie w chorobach metabolicznych (cukrzyca, zaburzenia lipidowe);
 • zaburzeniach endokrynologicznych (choroby tarczycy, insulinooporność);
 • żywienie dzieci;
 • ocena dotychczasowego sposobu żywienia;
 • edukacja żywieniowa, nauka podstawowych zasad zdrowego żywienia i stylu życia.

Praca z pacjentem:

 • Konsultacje dietetyczne dla dzieci w celu zmiany nawyków żywieniowych lub cierpiących na choroby wymagające leczenia dietetycznego;
 • Konsultacje dla osób indywidualnych oraz rodzin z dziećmi. Problem nadwagi i otyłości niejednokrotnie dotyczy bowiem całej rodziny, nie tylko dziecka, dlatego w zmianie jego nawyków żywieniowych powinien uczestniczyć przynajmniej jeden z rodziców;
 • Podczas wizyty zostanie wykonana również analiza masy i składu ciała (dla dzieci od 5 roku życia). Wynik zostanie przekazany pacjentowi wraz z omówieniem wyniku;
 • Podczas kolejnych wizyt zostaną omówione wprowadzone zmiany, monitorowane będą również efekty całej rodziny;
 • Na podstawie wywiadu medycznego oraz żywieniowego Pacjenci otrzymają podstawowe zalecenia żywieniowe dostosowane do ich potrzeb. W zależności od potrzeb otrzymają również przykładowy jadłospis;
 • Dzięki regularnym wizytom kontrolnym otrzymają również niezbędne wsparcie we wdrożeniu planu dietetycznego oraz uzyskaniu założonych efektów;
 • W pracy skupiam się na indywidualnym podejściu do każdej osoby, biorąc pod uwagę również preferencje i możliwości, tak aby zmiana stylu odżywiania przychodziła z łatwością i dawała pozytywne efekty.

Badanie analizy masy i składu ciała:

Bioimpedancja elektryczna (BIA) jest wiarygodną metodą badania składu ciała. Metoda ta polega na występowaniu różnic w przewodnictwie prądu elektrycznego poszczególnych tkanek. Badanie BIA określa proporcję pomiędzy tłuszczową i beztłuszczową masą ciała.

Badanie składu ciała wykonywane metodą BIA dostarcza wyników na temat całkowitej zawartości wody w organizmie (TBW) oraz dostarcza informacji na temat zawartości wody wewnątrzkomórkowej (ICW) i zewnątrzkomórkowej (ECW) i proporcji między nimi. Woda wewnątrzkomórkowa określa masą komórkową organizmu (BCM). Różnica pomiędzy masą ciała a TBW i BCM dostarcza informacji na temat ilości tkanki tłuszczowej (FM).

Wiarygodność wyników otrzymanych dzięki zastosowaniu metody BIA zależy od wielu czynników takich jak:

 • nie picie kawy, alkoholu oraz napojów energetycznych na 12 godzin przed badaniem;
 • nie zaleca się również wykonywania intensywnej aktywności fizycznej oraz gorących kąpieli;
 • badanie wykonuje się na czczo lub nie wcześniej niż 3-4 godziny po posiłku;
 • mocz należy oddać 30 minut przed rozpoczęciem badania;
 • pomiar wysokości ciała jaki wprowadza się do analizatora musi zostać wykonany
  z dokładnością do 0,5 cm (2,5 błędu powoduje zafałszowanie wyniku nawet o 1 litr
  w całkowitej zawartości wody);
 • przed badaniem analizator składu ciała oraz powierzchnia ciała stykająca się
  z analizatorem powinna zostać zdezynfekowana preparatem zawierającym alkohol;
 • pozycja ciała powinna być wyprostowana, a ręce opuszczone wzdłuż tułowia;
 • na około 5-10 minut przed analizą, badany powinien przyjąć taką postawę w jakiej wykonywana jest BIA.

Badanie BIA jest szybkie, bezpieczne oraz bezbolesne. Jednak istnieją przeciwwskazania do wykonania badania:

 • wszczepiony rozrusznik serca;
 • niedowład połowiczy ciała;
 • ciąża;
 • epilepsja;
 • wszczepione implanty oraz metalowe protezy;
 • rozległe obrażenie ciała powstałe w wyniku oparzeń czy innych urazów.