Leczenie na wakacjach

Wraz z pierwszym dniem lata rozpoczął się sezon wakacyjny, a wraz z nim letnie wyjazdy. Wszystkim udającym się na urlop życzymy zdrowia, warto jednak zadbać o formalności związane z leczeniem poza miejscem zamieszkania, aby, jeśli niestety okaże się konieczne, przebiegało ono sprawnie.

Na wakacje Polsce zabierz ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający Twoja tożsamość (najlepiej dowód osobisty). Dzięki temu personel medyczny będzie mógł sprawdzić Twoje dane, w tym potwierdzić ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli wyjeżdżasz z dziećmi zabierz ich książeczkę zdrowia i dokument tożsamości, lub, jeśli go nie posiadają, zapisz i podaj przed wizytą ich PESEL. Osoby, które wyjeżdżają na wakacje z dziećmi, których nie są opiekunami prawnymi powinny zabrać ze sobą upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych, najlepiej z wpisanym numerem kontaktowym do nich. Warto też przed wyjazdem zapytać rodziców o ew. przebyte choroby dziecka, uczulenia i inne ważne pod względem medycznym informacje.

Na wakacje za granicą trzeba zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeśli jej nie posiadasz zgłoś się do Narodowego Funduszu Zdrowia o jej wydanie. Karty zazwyczaj wydawane są od ręki, jednak w okresie wakacyjnym trzeba liczyć się ze sporymi kolejkami, dlatego nie warto zostawiać jej wyrobienia na ostatni moment. W imieniu dzieci karty odbierają ich rodzice/opiekunowie prawni. Karta EKUZ upoważnia do darmowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii. Pozwala jednak na leczenie jedynie w placówkach publicznych. W ramach EKUZ nie można też liczyć na transport sanitarny (np. powrót do kraju) lub ratownictwo górskie. Usługi takie realizowane są w ramach komercyjnych polis.

Jeśli Twoje dziecko wyjeżdża na kolonie czy obóz, zapytaj organizatora, jakie dokumenty są mu potrzebne. Zazwyczaj wystarcza legitymacja szkolna oraz wypełniona karta kwalifikacyjna, w której zawarte są m.in. dane osobowe dziecka (w tym niezbędny numer PESEL), informacje dotyczące jego stanu zdrowia, przeprowadzonych szczepień, ew. uczuleń itp. Jeśli organizator wyjazdu nie stosuje takiej karty – poinformuj go koniecznie o ew. dolegliwościach dziecka, chorobach przewlekłych oraz uczuleniach – w tym uczuleniach na leki. W przypadku wyjazdów zagranicznych konieczna będzie dodatkowo – podobnie jak w wypadku tych organizowanych na własną rękę – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Organizatorzy takich wyjazdów oferują też często dodatkowe polisy zdrowotne.