Leczenie ran przewlekłych – współpraca z CLO

W ramach ogłoszonego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich naboru do realizacji programu „KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH 2” w ramach postępowania konkursowego Zespół Lecznictwa Otwartego został oficjalnym partnerem programu.

Centrum Leczenia Oparzeń to wiodący ośrodek w Polsce zajmujący się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych oraz ran przewlekłych,

Czym jest rana przewlekła? To rana, która pomimo zastosowania leczenia miejscowego nie uległa wygojeniu w czasie dłuższym niż 6 tygodni od jej wystąpienia lub rana z zespołem stopy cukrzycowej 2 tygodnie od wystąpienia.

KLRP-2 to świadczenia Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych, służące zwiększeniu jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą, których podstawowym założeniem jest skuteczne zamknięcie rany.

  • Program ma służyć leczeniu pacjentów z ranami przewlekłymi od „A” do „Z” czyli od diagnozy po wyleczenie,
  • Jakość leczenia to pierwszorzędny cel. ZLO wraz z CLO w Siemianowicach Śląskich dąży do wyleczenia pacjenta, dlatego leczenie przebiega konkretnie i celowo. Rana zostaje poddana szczegółowym badaniom, dzięki czemu wiemy z jaką raną do nas pacjent przychodzi, na jakim tle powstała i jak możemy zadziałać,
  • Opieka nad pacjentem jest skoordynowana. Nad procesem gojenia się rany i stanem ogólnym pacjenta czuwa cały sztab specjalistów.

Warunki przystąpienia do programu:

  • deklaracja do lekarza POZ,
  • skierowanie do poradni chirurgicznej.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 517-091-761 oraz 500-184-776.