Mедична допомога

Якщо вам потрібна медична допомога, повідомляємо, що кожен громадянин України, який звернеться до сімейного лікаря, профільних спеціалістів чи лікарні, отримає медичну допомогу безкоштовно.

Запрошуємо до наших медичних центрів:

Головна реєстрація: (+48) 32 616 34 79

Поліклініки: (+48) 32 616 57 51

Під час реєстрації необхідно пред’явити довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.


W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy lekarskiej informujemy, że każdy Obywatel Ukrainy, który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala, otrzyma opiekę medyczną bezpłatnie.

Zapraszamy do naszych poradni:

Rejestracja główna: (+48) 32 616 34 79

Przychodnie: (+48) 32 616 57 51

W momencie rejestracji należy okazać zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.