NAJZDROWSZE OD MAMY

NAJZDROWSZE OD MAMY

W dniach 1-7 sierpnia każdego roku obchodzimy Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Czy można ofiarować dziecku w pierwszych dniach, tygodniach, miesiącach jego życia coś cenniejszego?!

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby do ukończenia przez dziecko 6 m-ca życia karmić go wyłącznie piersią. Zaleca także kontynuację karmienia piersią do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia i dłużej przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów stałych!

Czy wiesz, że:

 • udowodniono, że mleko matki obniża zachorowalność dziecka m.in. na infekcje układu oddechowego (w tym zapalenie płuc), biegunki i infekcje układu pokarmowego, zapalenie ucha środkowego,

 • karmienie piersią zmniejsza również ryzyko wystąpienia u dziecka cukrzycy, otyłości, alergii, białaczki limfatycznej i szpikowej,

 • dziecko po 6 miesiącach karmienia piersią zyskuje 3 dodatkowe punkty IQ,

 • karmiąc dziecko piersią nie ma możliwości jego przekarmienia, zadba o to leptyna – naturalny regulator głodu i sytości.

Korzyści nie tylko dla dziecka!

Karmienie piersią gwarantuje kobiecie:

 • krótszy okres krwawienia po porodzie oraz szybsze obkurczanie się mięśnia macicy,

 • łatwiejszy powrót do figury sprzed ciąży,

natomiast w dłuższej perspektywie czasu zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jajnika i raka piersi, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, osteoporozę.

Natura wie najlepiej

 • Już w okresie ciąży w gruczołach piersiowych rozwija się sieć przewodów mlecznych. W efekcie pierwsze mleko pojawia się między 16. a 22. tygodniem ciąży. Mleko kumuluje się w przewodach mlecznych, kobieta w ciąży może czasem zauważyć nawet kilka kropelek na brodawkach. To tzw. mleko przedporodowe.

 • Na pierwszy posiłek maluch dostaje od mamy tzw. siarę. To gęsty, żółtawy pokarm, który wydziela się w pierwszych dniach po porodzie i występuje do czasu nawału (2-4 doba po porodzie). Objętość siary nie jest zbyt duża, wynosi podczas jednorazowego karmienia ok. 2-10 ml, a podczas doby ok. 50-100 ml. To prawdziwa bomba składników odżywczych, jakie dziecko dostaje tylko raz w życiu. Zawiera między innymi duże ilości immunoglobulin oraz leukocytów, które stanowią ochronę immunologiczną. Dla noworodka, który przychodząc na świat opuszcza swój „bezpieczny dom” to bardzo ważne, ponieważ sterylna jest nie tylko jego skóra, ale także przewód pokarmowy. Immunoglobulina, która jest w mleku mamy, pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego tworząc wyjątkową barierę ochronną przed zakażeniami.

 • Mleko przejściowe gruczoły mleczne produkują przez około 10-14 dni na poziomie ok. 500-750 ml na dobę.

 • Mleko dojrzałe pojawia się po upływie ok. dwóch tygodni od porodu. Dobowo dziecko pobiera ok. 750-800 ml.

Kiedy rodzic może czuć się pewny, że jego dziecko karmione piersią prawidłowo się rozwija?

Utrata wagi dziecka w pierwszych dniach życia to fizjologiczne zjawisko, związane z podjęciem samodzielnego funkcjonowania. Ważne, aby spadek nie był większy niż 7% masy ciała. Masę urodzeniową dziecko powinno odzyskać najpóźniej po upływie dwóch tygodni od daty porodu.

Potwierdzeniem, zwykle bardziej wiarygodnym dla rodziców, jest przyrost masy ciała, który określa położna Podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz Podstawowej opieki zdrowotnej albo pediatra. W pierwszych 3 miesiącach życia powinien wynosić 26-31 g na dobę. W kolejnych 3-6 miesiącach: 17-18 g na dobę, w drugim półroczu życia dziecka tj. 6-9 miesiącu odpowiednio 12-13 g na dobę, natomiast od 9 do 12 miesiąca dziecko powinno przybrać na wadze jedynie 9 g. Przyrost masy ciała liczy się od najniższej wartości, jaką dziecko uzyskało już po urodzeniu.

Kto może pomóc młodym rodzicom?

Warto wiedzieć, że położna Podstawowej opieki zdrowotnej (zwana często położną środowiskowo-rodzinną) sprawuje profilaktyczną opiekę nad kobietą na każdym etapie jej życia i zajmuje się między innymi poradnictwem laktacyjnym. Dodatkowo w okresie połogu może odwiedzić matkę i dziecko w domu (tzw. wizyty patronażowe).

Opieka okołoporodowa jest realizowana w oparciu o standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Zespół Lecznictwa Otwartego w tym zakresie działa w oparciu o Procedurę udzielania świadczeń zdrowotnych przez położną POZ w zakresie opieki okołoporodowej. Standard ten dotyczy zarówno ciąży, porodu (przygotowanie planu porodu) i połogu, które przebiegają w sposób prawidłowy, jak i pozwala na objęcie matki i dziecka uniwersalnymi zasadami, również w przypadku czasowo pojawiających się powikłań. Położne POZ w ZLO Sp. z o.o.:

 • przekazują wiedzę na temat dostępnych form opieki medycznej dla kobiet w ciąży i po porodzie oraz w zakresie podstawowych problemów występujących w opiece nad noworodkiem,

 • promują karmienie naturalne oraz zachowania prozdrowotne korzystne zarówno dla dziecka, jak i jego matki,

 • prowadzą edukację przedporodową dotyczącą ciąży, porodu i połogu.

Położna poradni ginekologiczno-położniczej w okresie pomiędzy 21 a 26 tygodniem ciąży kieruje kobietę ciężarną do położnej Podstawowej opieki zdrowotnej w celu prowadzenia edukacji przedporodowej oraz opieki sprawowanej nad nią i dzieckiem w miejscu, w którym będą przebywali po porodzie.

Po porodzie, wizyty patronażowe u kobiety i noworodka, są integralną częścią opieki okołoporodowej. Pierwsza wizyta patronażowa powinna się odbyć nie później niż 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka. Do położnej należy wykonanie nie mniej niż cztery wizyty patronażowe. Większa liczba wizyt uzależniona jest od potrzeb kobiety i noworodka, może być realizowana do 8 tygodnia życia dziecka. Wizyty patronażowe są nie tylko obserwacją przebiegu połogu u położnicy i rozwoju noworodka ale również środowiska, w którym przebywa matka i nowo narodzone dziecko. Po ukończeniu przez dziecko 8-go tygodnia życia, opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka Podstawowej opieki zdrowotnej, a opiekę nad matką, z uwzględnieniem wsparcia w zakresie karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego, kontynuuje położna.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej edukacji przedporodowej w ZLO Sp. z o.o. w Jaworznie, więcej informacji pod numerami telefonów: 517 247 296, 517 247 368, 517 247 299.

O opiece położnych ZLO więcej przeczytasz tu: https://zlo-jaworzno.pl/polozna-na-cale-zycie/

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią Poradnika „Karmienie piersią” publikowanego pod linkiem https://www.gov.pl/attachment/59ad6655-993e-44c0-90b4-3193dba4073c, z którego skorzystano podczas opracowywania niniejszego materiału.