Zarząd Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp zo.o. w Jaworznie zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. informuje, że administratorem danych osobowych jest Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o., ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno.

Dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych.

Dane udostępniane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, w tym medycznych, wynika w szczególności z:

 • Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • Ustawy o działalności leczniczej;
 • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Informujemy, iż Pacjent ma prawo do:

 • kontroli treści swoich danych, ich poprawiania, uaktualniania, sprostowania;
 • uzyskania pisemnej informacji:
  • czy istnieje zbiór i jakie dane są w nim przetwarzane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych osobowych,
  • od kiedy dane są przetwarzane i skąd pochodzą,
  • w jaki sposób i komu dane są udostępniane.

Z powyższego prawa można skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić wszelkich informacji na piśmie.

Z uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Zobacz więcej o ochronie danych osobowych podczas rejestrowania się do lekarza i korzystania z usług medycznych w placówkach ZLO w Jaworznie