Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie zachęca do zapoznania się w informacjami dotyczącymi przetwarzanych przez Spółkę danymi osobowymi, w tym przede wszystkim danymi medycznymi.

Klauzula informacyjna dla przetwarzania danych Pacjentów.
Klauzula informacyjna do celów komunikacji.
Klauzule informacyjna dla przetwarzania danych w procesie monitoringu.
Klauzule informacyjna dla przetwarzania danych współpracowników i Kontrahentów.
Klauzule informacyjna dla przetwarzania danych w procesie rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, że we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: daneosobowe@zlo.jaw.pl, pod nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki.

Dbając o bezpieczeństwo danych medycznych prezentujemy Regulaminy i Poradniki dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w ZLO Sp z o.o. w Jaworznie.

Bezpieczeństwo danych osobowych podczas rejestracji i korzystania z usług medycznych.
Regulamin Monitoringu.
Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta w ZLO Sp z o.o w Jaworznie.

Skip to content