Pacjenci pod szczególnym nadzorem ZLO

Zespół Lecznictwa Otwartego prowadzi specjalny autorski program, w ramach którego obejmuje specjalną, dedykowaną opieką pacjentów z najczęściej występującymi schorzeniami przewlekłymi.

Wśród wielu realizowanych obecnie programów zdrowotnych,  ZLO skupia się nie tylko na profilaktyce pacjentów zdrowych , ale i na leczeniu pacjentów , którzy  cierpią  na często występujące choroby przewlekłe jak: cukrzyca, otyłość, POChP, astma oskrzelowa, niedoczynność tarczycy, dna moczanowa, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność nerek. Są to schorzenia wymagające szczególnej opieki ze strony lekarskiej i/lub pielęgniarskiej.
Pamiętamy o pacjentach borykających się z chorobami przewlekłymi, jak mówimy o nich w ZLO „pacjentach  pod szczególnym nadzorem”, dla których stworzyliśmy standardy postępowania, gwarantujące im stałą, a zarazem przemyślaną opiekę – mówi Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.
Takich pacjentów jest wielu, dlatego ZLO wdrożył i realizuje program opieki dyspanseryjnej, której celem jest objęcie opieką pacjentów z najczęściej występującymi schorzeniami przewlekłymi, monitorowanie stanu ich zdrowia, zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie oraz zahamowanie jej postępu, w tym ograniczenie powikłań i zmniejszenie liczby ewentualnych hospitalizacji. Program uwzględnia rodzaje badań/interwencji, częstotliwość ich wykonywania w określonych grupach, częstotliwość wizyt pacjenta, sposób jego powiadamiania lub zapraszania na wizytę lekarską i/lub badania. Program oparty jest na aktualnych wytycznych postępowania medycznego.
Pacjent zostaje zakwalifikowany do objęcia opieką w ramach grupy dyspanseryjnej w momencie rozpoznania przez lekarza choroby przewlekłej. ZLO oferuje takiemu pacjentowi u nie tylko pełną opiekę lekarską, ale i specjalistyczne badania laboratoryjne, obrazowe i inne, z określoną w ramach programu częstotliwością, w oparciu o zalecenia lekarza prowadzącego.

Cierpisz na chorobę przewlekłą objętą programem ZLO?
Porozmawiaj o niej ze swoim lekarzem rodzinnym lub specjalistą, pod którego opieką się znajdujesz.
Śledź profil ZLO na facebooku oraz stronę www.zlo-jaworzno.pl, na których publikowane będą materiały związane z diagnostyką, profilaktyką i leczeniem pacjentów znajdujących się „pod szczególnym nadzorem ZLO”.