Podsumowanie webinarów III i IV

WEBINARIUM III – „ZABURZENIA ODŻYWIANIA I ZABURZENIA KARMIENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY”

Zaburzenia karmienia u dzieci i zaburzenia odżywiania u młodzieży to trzecie już webinarium z cyklu 8 spotkań przygotowanych na ten rok dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta pracą z dziećmi i młodzieżą, które odbyło się 11 maja 2022 r. za pośrednictwem platformy clickmeeting, zorganizowane i przeprowadzone przez psychologów pracujących w należącej do Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut” – Annę Jaromin – Ryczek oraz Karolinę Olszewską – Suruło, przy współpracy Miasta Jaworzna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie wystąpienia zaprezentowano różnice pomiędzy zaburzeniami karmienia występującymi u dzieci oraz zaburzeniami odżywiania, charakterystycznymi dla starszej grupy wiekowej. Zaburzenia odżywiania podzielono na specyficzne, do tej grupy należą: anoreksja oraz bulimia psychiczna, a także niespecyficzne, zalicza się tu m.in. napadowe objadanie się, picę, ortoreksję. Wskazywano na kontekst związany z występowaniem zaburzeń odżywiania oraz ich tło socjokulturowe. Przedstawiono także informacje na temat przyczyn powstawania zaburzeń odżywiana wskazując na czynniki predysponujące do zachorowania, wyzwalające chorobą oraz podtrzymujące objawy.

Uczestnicy webinaru poznali także kryteria diagnostyczne anoreksji oraz bulimii. Przedstawiona została lista sygnałów ostrzegawczych, po zaobserwowaniu których rodzic powinien udać się ze swoim dzieckiem do specjalisty. Ostatnia część wystąpienia poświęcona była profilaktyce zaburzeń odżywiania u nastolatków.

Zapraszamy do zapoznania się z webinarem:

WEBINARIUM IV: „PANDEMIA A ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI
I MŁODZIEŻY WRACAJĄCEJ DO NAUKI STACJONARNEJ”

Webinarium IV przeprowadzone przez psychoterapeutę Annę Jaromin-Ryczek oraz psychologa Karolinę Olszewską-Suruło, pracowników Paradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut” działającą w Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie zostało zorganizowane przy współpracy Gminy Miasta Jaworzna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie i było czwartym webinarem, w tegorocznej edycji szkoleń w formule on-line, zorganizowanym i wygłoszonym 25 maja 2022 r.

Na webinarze zostały omówione kwestie trudności jakie wywołała pandemia COVID-19 w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, w sferach zaburzeń emocjonalnych, zmian w zachowaniu, opóźnienia w rozwoju, trudności w relacjach społecznych. Ponadto z webinaru dowiesz się, że stan społecznej izolacji wywołany pandemią doprowadził m. in. do:

  • radykalnego ograniczenia kontaktów z rówieśnikami, rodziną czy znajomymi, stąd lęk społeczny;
  • traumatyczne przeżycia związane z chorobą własną bądź członka rodziny lub kogoś bliskiego;
  • utrata poczucia bezpieczeństwa, nieprzewidywalność sytuacji, trudności z zaprogramowaniem określonych zasad;
  • nauka zdalna wywołała problemy z koncentracją uwagi;
  • brak ruchu, niemożność korzystania z dóbr kultury, typu kino, parki rozrywki, teatry…;
  • przewlekły stres, depresja, zaburzenia lękowe;
  • trudności w nauce, brak koncentracji, kłopoty z pamięcią;
  • doświadczenie przemocy rodzinnej;
  • konieczność szybkiego dostosowania się do zaistniałej sytuacji.

oraz jak zmieniło się zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii, jakie wnioski wynikają z doświadczenia nauki zdalnej spowodowanej pandemią. Ponadto dowiesz się jakie są metody wspierania dzieci i młodzieży w tak trudnym czasie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z webinarem: