Podsumowanie webinarów VII i VIII.

Za nami ostatnie już w tym roku szkolenia w formule online, które zorganizowała i przygotowała dla mieszkańców miasta Jaworzna Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Azymut” przy współpracy z Gminą Miasta Jaworzna oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

Webinary odbyły się cyklicznie, w drugą i trzecią środę miesiąca listopada( 9 i 16 listopada 2022 r.) na platformie clickmeeting.

Webinar siódmy dotyczący uzależnienia współczesnej młodzieży przeprowadziła Michalina Macek terapeuta środowiskowy/kierownik poradni.

Na webinarze zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z pojęciem uzależnienia, z rozróżnieniem na uzależnienia „tradycyjne” czyli te klasyczne od środków psychoaktywnych, uzależnienia od czynności oraz nowe uzależnienia, w których wyróżniamy uzależnienia nawykowe i popędowe oraz uzależnienia od gier komputerowych, internetu i telefonu, które w obecnych czasach najbardziej dotykają nasze dzieci.

Zachęcamy do osłuchania webinaru : https://youtu.be/Fo05HnvhjRo

z którego dowiesz się ponadto:

  • jakie są wzorce używania alkoholu, determinanty zaburzenia używania alkoholu,
  • dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol, jaka jest obecnie statystyka picia przez młode osoby,
  • czym są środki psychoaktywne(SPA), ich podział, klasyfikacja oraz jakie są nowe formy spa
  • jak objawia się internetoholizm, fonoholizm, tanoreksja, bigoreksja, zakupoholizm, jedzenioholizm,jakie są skutki, rozpoznanie i metody leczenia nowych form uzależnienia.

16 listopada 2022 roku na platformie clickmeeting od godziny 17.00 odbyło się ostatnie – ósme już spotkanie webinaryjne poświęcone zachowaniom autoagresywnym i samobójczym, które poprowadziła Michalina Macek- terapeuta środowiskowy/kierownik poradni. Webinarium pn: „ Autoagresja- uzależnienie od bólu czy potrzeba kontroli?” zostało przygotowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie przez pracownika Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut” należącej do Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.

Webinarium można odsłuchać po kliknięciu w link: https://youtu.be/ALOr_F4pJ1U

Z webinaru dowiesz się czym jest autoagresja, jakie są jej typy oraz konsekwencje psychologiczne, fizyczne i społeczne tego zjawiska. Jakie funkcje w życiu młodego człowieka pełni okaleczanie się, jakie są sposoby i funkcje dokonywania samookaleczenia i jego maskowanie. Ponadto dowiesz się jak rozpoznać zachowania autoagresywne dziecka i jak kształtuje się liczba dokonywanych uszkodzeń ciała przez młode osoby w Polsce.

Terapeuta przedstawił również kwestię zachowań samobójczych wśród młodych ludzi, przedstawiając czynniki ryzyka oraz sygnały zagrożenia samobójczego oraz sposoby radzenia sobie z sytuacją zagrażającą życiu dziecka i adolescenta.