Poradnia Promocji Zdrowia zajmuje się edukacją zdrowotną w zakresie profilaktyki oraz wspierania procesu leczenia, promocją zdrowia oraz świadczy usługi w zakresie dietetyki związanej z żywieniem w różnych chorobach, w tym rozpisywaniem dedykowanych, indywidualnych diet, wspartych ćwiczeniami fizycznymi zaleconymi przez edukatora zdrowia. W poradni ponadto prowadzone są szkolenia z obsługi różnych, wykorzystywanych przez pacjentów, urządzeń medycznych jak np. glukometry, inhalatory stosowane w przypadku POCHP itp.

Lokalizacja i godziny otwarcia

ZLO Podwale

ZLO Podwale

ul. Nosala 5

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracji można dokonać:

  • osobiście;
  • za pośrednictwem osoby trzeciej;
  • telefonicznie (32) 616-34-79.

Godziny otwarcia

  • Poniedziałek (przyjmuje dietetyk)
    11:30 - 15:00

  • Piątek (przyjmuje edukator zdrowia)
    10:30 - 12:00

Aparatura medyczna

Świadczenia komercyjne

Lista personelu

ZLO Podwale

Puczel Ilona, edukator zdrowia

Wilk Wojciech, dietetyk