Powikłania po COVID? Skorzystaj z fizjoterapii w ZLO

Zespół Lecznictwa Otwartego oferuje pacjentom program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19. Jego celem jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej), poprawa tolerancji wysiłku fizycznego i zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem choroby. Pacjenci biorący udział w programie pozyskają też wiedzę jak samodzielnie radzić sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Dla kogo?
Program dedykowany jest pacjentom, którzy przebyli COVID 19. Rozpoczęcie rehabilitacji możliwe jest do sześciu miesięcy od zakończenia leczenia choroby. Termin pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej można umówić najwcześniej po 14 dniach od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Do udziału w programie kwalifikują się pacjenci, u których występują duszności wpływające negatywnie na ich aktywność. Uczestnik programu w czasie jego trwania nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych.

Jak skorzystać?
Program realizowany jest w ZLO w warunkach ambulatoryjnych – w Dziale Rehabilitacji ZLO (ZLO Podłęże). Aby skorzystać z programu należy uzyskać skierowanie od lekarza.

 Co obejmuje program?
Zakres świadczeń obejmuje wizyty fizjoterapeutyczne, których ilość i częstotliwość jest zależna od ocenionego przez fizjoterapeutę stopnia powikłań pocovidowych. Podczas pierwszej wizyty (wizyta wstępna) fizjoterapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem w zakresie występowania chorób współistniejących oraz ew. przeciwskazań do fizjoterapii – z uwzględnieniem ew. badań dodatkowych przekazanych przez pacjenta – oraz ocenia natężenie objawów zgłaszanych przez pacjenta jak duszności i zmęczenie. Fizjoterapeuta przeprowadza także badania ocieniające wzorzec oddechowy, częstość oddechów, siłę mięśniową, tolerancję wysiłku fizycznego i ocenia sprawność fizyczną pacjenta. Wykonywane jest także badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz pulsoksymetria. Na bazie zdobytej wiedzy fizjoterapeuta określa program fizjoterapii, który składa się z treningu fizycznego oraz edukacji, podczas której pacjenci dowiedzą się m.in. jak radzić sobie z powikłaniami COVID, aby ograniczyć ich wpływ na codzienne funkcjonowanie (np. pozycje ułatwiające oddychanie, wybrane techniki z zakresu fizjoterapii oddechowej), czy jak planować aktywność fizyczną (program ćwiczeń fizycznych). Program kończy się zawsze wizytą końcową, podczas której pacjent poddawany jest podobnym badaniom jak podczas wizyty wstępnej oraz otrzymuje zalecenia i informacje do lekarza kierującego o zastosowanym leczeniu i jego efektach.