Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK) w ZLO

Czy wiesz, że:
Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych zaburzeń, m.in.: dyslipidemii, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend.

Zespół Lecznictwa Otwartego realizuje Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK). Program realizowany jest we wszystkich przychodniach ZLO i dedykowany jest pacjentom w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojej przychodni ZLO.


 
Cel: zmniejszenie zachorowalności na CHUK

Celem programu jest podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia. Jego efektami mają być także zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK) oraz wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK. Program finansowany jest przez NFZ.

Dla kogo?
Program dedykowany jest osobom w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (w danym roku kalendarzowym), u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia oraz które nie korzystały w ciągu ostatnich pięciu lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK). Równocześnie program profilaktyki CHUK obejmuje osoby szczególnie obciążone czynnikami ryzyka, jak obciążenia genetyczne (rodzinne), nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga lub otyłość, nikotynizm. Problem CHUK w szczególności dotyczy mężczyzn.

 Z wizytą u lekarza
Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojej przychodni. Podczas wizyty lekarz przeprowadza wywiad i kieruje na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie dokonuje oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskazuje, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia, np. ponownego badania za pięć lat, edukacji zdrowotnej i ponownego badania za pięć lat, pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem, lub kieruje na dalsze leczenie do specjalisty.
Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje jak: obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.), palenie papierosów, przyjmowanie leków hipotensyjnych (obniżających ciśnienie krwi), hipolipemizujących (zmniejszających stężenie lipidów w surowicy krwi), wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut, wyniki badania fizykalnego, wynik oceny BMI (wskaźnika prawidłowej masy ciała), pomiary ciśnienia tętniczego, wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo.

 Szczegółowe informacje o programie
Więcej informacji dotyczących gwarantowanych świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000736/O/D20190736.pdf) w części II (str. 5).

Podstawa prawna
Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką chorób układu krążenia są finansowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.)