Profilaktyka w ZLO: Mistrzowie Zdrowia wciąż poszukiwani

Do końca września trwa konkurs Zespołu Lecznictwa Otwartego: Mistrz Zdrowia 2018, w ramach którego dzieci i młodzież z jaworznickich szkół mogą wykonać prace konkursowe i wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe, a równocześnie, jako ambasadorowie zdrowia w rodzinie, zachęcać swoich rodziców i opiekunów do bezpłatnej profilaktyki zdrowotnej w ramach programu ZLO OK.

Celem konkursu jest promocja zdrowia i pozytywnej profilaktyki w rodzinie. Jego uczestnikami mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich z terenu Jaworzna.
We wszystkich tych placówkach w Gabinetach Medycyny Szkolnej dostępne są szczegółowe informacje o konkursie.
Aby wziąć w nim udział dzieci i młodzież muszą wykonać pracę plastyczną (plakat, rysunek, kolaż), literacką (wiersz, piosenka, opowiadanie, esej itp.) lub multimedialną (prezentacja, teledysk, film itp.) na temat zdrowego stylu życia.
Prace konkursowe, wraz z potwierdzeniem udziału w Programie Bezpłatne Badania Profilaktyczne co najmniej jednej dorosłej osoby z rodziny, lub pozostającej z uczestnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, należy złożyć do 30 września br. w rejestracji dowolnej przychodni należącej do ZLO.
Dla autorów najlepszych prac Zespół Lecznictwa Otwartego przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowo-pieniężne.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Jaworzna.

Więcej o konkursie i programie ZLO OK: https://zlo-jaworzno.pl/zlo-ok-2/