Przedszkolaki z Jaworzna mają apetyt na… zdrowie

Ponad 660 przedszkolaków, z 24 placówek na terenie Jaworzna wie, że warto mieć apetyt na zdrowie. To dzięki programowi realizowanemu przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie oraz Centrum Kształcenia i Wdrożeń.

Program  „Mam apetyt na zdrowie” realizowany jest od listopada 2020 r. dla pięcio i sześciolatków przebywających w przedszkolach na terenie Jaworzna oraz ich rodziców i opiekunów przedszkolnych. Głównym celem projektu jest szerzenie wśród dzieci, ich rodziców i opiekunów wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia, aktywności fizycznej oraz  przyczyn występowania i skutków dziecięcej nadwagi i otyłości. Program ma celu nie tylko edukację, to również promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli.

Pomiary i warsztaty
W ramach projektu u dzieci z jaworznickich przedszkoli wykonywana była dwukrotnie analiza masy i składu ciała (suma całkowitej zawartości w organizmie wody, białka, substancji mineralnych oraz masy tkanki tłuszczowej), na podstawie której oceniono czy dziecko ma prawidłową masę ciała czy też nadwagę lub otyłość oraz czy tkanka mięśniowa i tłuszczowa są rozmieszczone w organizmie odpowiednio.
Oprócz pomiarów antropometrycznych dzieci brały udział w warsztatach z dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem. W szkoleniach z wymienionymi specjalistami brali również udział rodzice dzieci i ich opiekunowie przedszkolni.
ZLO dokonał analizy liczby dzieci i młodzieży z  zaburzeniami metabolicznymi w  oparciu o własne dane statystyczne w poszczególnych przychodniach, w których spółka prowadzi poradnie pediatryczne (9 placówek na terenie Jaworzna). Wyniki analizy wskazywały na pojawienie się pierwszych przypadków występowania nadwagi i otyłości m.in. w grupie dzieci przedszkolnych i szkolnych. Efektem przeprowadzonych analiz było przygotowanie i złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie realizacji programu „Mam apetyt na zdrowie…”, który od listopada 2020 r. realizujemy w jaworznickich przedszkolach, aby wpierać dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz personel placówek przedszkolnych  – mówi Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.
Do prowadzenia programu zaproszono Centrum Kształcenia i Wdrożeń, które dodatkowo wzbogaciło projekt m.in. o szkolenie pracowników stołówek przedszkolnych zajmujących się planowaniem jadłospisów i przygotowywaniem posiłków. W czasie trwania programu placówki przedszkolne mogą korzystać bezpłatnie z programu komputerowego umożliwiającego układanie jadłospisów zgodnych z normami żywienia. Pracownicy przedszkoli otrzymali ponadto książki „Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym” wraz z przykładowymi zbilansowanymi jadłospisami dla dzieci.
–  Analizy składu i ciała u dzieci w wieku pięciu i sześciu  lat prowadzone w ramach programu „Mam apetyt na zdrowie” wykazały, że co czwarte dziecko boryka się z nadwagą lub otyłością. To bardzo niepokojący wynik. Wszystkich rodziców i opiekunów dzieci z nadwagą lub otyłością zaprosiliśmy m.in. konsultacji z dietetykiem. Niestety, zdecydowała się na nią śladowa ilość rodziców i opiekunów, bo zaledwie kilka procent. To dowodzi, że kwestie dziecięcej nadwagi i otyłości są lekceważone, a to poważny błąd, ponieważ jak dowodzą badania otyłość w wieku młodzieńczym m.in. trzykrotnie zwiększa ryzyko otyłości w życiu dorosłym oraz jest  zapowiedzią poważnych zaburzeń metabolicznych oraz chorób dietozależnych. Dodatkowo, z przeprowadzanych ankiet wynika, że dzieci często spożywają trzy posiłki dziennie, podczas gdy prawidłowe żywienie w tym wieku powinno być oparte na czterech-pięciu  posiłkach. Rodzice skarżą się na także często na nadpobudliwość dzieci, której przyczyny być może warto upatrywać w nadmiernym spożyciu cukrów prostych, głównie słodyczy i słodkich deserów podjadanych między głównymi posiłkami   mówi Jolanta Wójcik właścicielka  Centrum Kształcenia i Wdrożeń. – Trzeba jednak podkreślić, że program przyniósł wiele pozytywnych aspektów. Dzięki niemu setki przedszkolaków oraz ich opiekunów miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, nieocenione pozytywne skutki regularnej  aktywności fizycznej oraz metody radzenia sobie z trudnymi emocjami często będącymi przyczynami podjadania czy niewłaściwego żywienia. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą procentować w ich przyszłym życiu  –  dodaje Jolanta Wójcik.

Finał z nagrodami
Doceniając starania dzieci i ich rodziców biorących udział w programie  a równocześnie mając nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności utrwalą się wszystkim jego uczestnikom– organizatorzy programu przygotowali  wspaniałe nagrody dla dzieci, które trafiają w ich ręce podczas finałowych spotkań w przedszkolach. Są to gadżety, które powiązane są z tematyką poruszaną podczas zajęć z dziećmi i rodzicami: gry planszowe „Emocje” oraz „Wiem co jem”, piłka „Zośka” oraz torba kolorowanka na wspólne zakupy zdrowych i bezpiecznych produktów spożywczych.

Zobacz zdjęcia z finału akcji w Przedszkolu Miejskim nr 27: https://pm27.jaworzno.edu.pl/art,1031,zakonczenie-projektu-mam-apetyt-na-zdrowie

Czy wiesz, że:

  • Polska, obok Anglii należy do krajów europejskich o największym przyroście nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 5 -11 lat.
  • Otyłość w wieku młodzieńczym trzykrotnie zwiększa ryzyko otyłości w dorosłym życiu.
  • Liczne badania statystyczne wskazują, że 70% dzieci, których oboje rodzice są otyli, również jest otyłe. Jeżeli oboje rodzice są szczupli, ryzyko otyłości u dziecka wynosi jedynie 10%.
  • Otyłość u dziecka jest zapowiedzią zaburzeń metabolicznych oraz chorób sercowo – naczyniowych w wieku dojrzałym.
  • Codzienna nadwyżka zaledwie 100 kcal (np. szklanka słodkiego napoju gazowanego) może doprowadzić do „przybrania” 1 kg „na wadze” w 2 miesiące, a 6 kg w ciągu roku. Po kilku latach przyzwyczajenie takie prawdopodobnie skutkować będzie otyłością pierwszego stopnia. Chcąc uniknąć powyższych konsekwencji, tę „niewielką” żywieniową nadwyżkę należałoby zredukować codziennym spacerem trwającym 30 minut.

***

Realizatorzy projektu: LIDER: Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o, PARTNER: Centrum Kształcenia i Wdrożeń, Jaworzno.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na  lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.