Punkt szczepień powszechnych

Szanowni Pacjenci.

Uruchomiony został punkt szczepień powszechnych w sali gimnastycznej na Leopoldzie. Punkt Prowadzi Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.

Od 23.04.2021 można Rejestrować można się na szczepienia w tym punkcie:

Rozpoczęcie szczepień w Punkcie Szczepień Powszechnych, który zorganizowaliśmy w sali gimnastycznej na Leopoldzie, (ul. Piłsudskiego 88) nastąpiło w dniu 26.04.2021 r.
Planujemy tygodniowo szczepić 2520 pacjentów.