zapowiedź głosowa

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie

Siedziba: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu: 32 616 24 91, 32 616 24 75
Adres strony internetowej: www.dps.jaworzno.pl
E-mail: dps@dps.jaworzno.pl

Zakres działalności

 • DPS jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, dla osób dorosłych, przewlekle
  somatycznie chorych. Nad całością zadań czuwa wyspecjalizowany personel:
  pracownicy socjalni, psycholog, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, rehabilitant.
 • DPS posiada własną kuchnię, gdzie przygotowuje posiłki uwzględniające
  zalecenia diety oraz własną pralnię a także samochód dostosowany do przewozu
  niepełnosprawnych – również tych na wózkach inwalidzkich.
 • Wszystkie sprawy związane z przyjęciem do DPS należy kierować do Miejskiego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie ul. Północna 9, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 618-18-67  www.mops.jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego

Siedziba: ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
Numer telefonu:
Rejestracja Główna 32 616 34 79
Infolinia 32 616 57 50
Władze Spółki: 32 616 40 63
Adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
E-mail: zlo@zlo.jaw.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego realizuje kompleksowe usługi medyczne w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej.
ZLO realizuje świadczenia medyczne na terenie całego miasta w przychodniach:

 • Leopold ul. Grunwaldzka 235
 • Kościuszko ul. Plac Górników 5a
 • Podłęże ul. Al. Piłsudskiego 80
 • Szczakowa ul. Koszarowa 1
 • Podwale ul. Nosala 5
 • Osiedle Stałe ul. Tysiąclecia 85
 • Ciężkowice ul. Zawiszy Czarnego 11
 • Łubowiec ul. Katowicka 59
 • Jeleń ul. Wygoda 60
 • Byczyna ul. Nauczycielska 4

Poradnia Promocji Zdrowia

ul. Nosala 5, 43-600 Jaworzno

Poradnia Promocji Zdrowia zajmuje się edukacją zdrowotną w zakresie profilaktyki
oraz wspierania procesu leczenia, promocją zdrowia oraz świadczy usługi
w zakresie dietetyki, związanej z żywieniem w różnych chorobach, w tym rozpisywaniem
dedykowanych, indywidualnych diet, wspartych ćwiczeniami fizycznymi
zaleconymi przez edukatora zdrowia.
W poradni prowadzone są szkolenia z obsługi różnych, wykorzystywanych przez
pacjentów, urządzeń medycznych jak np. glukometry, inhalatory stosowane
w przypadku POCHP itp.
Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja telefoniczna 32 616 34 79, 32 616 35 65
poniedziałek (przyjmuje dietetyk) 9.00 – 10.30
piątek( przyjmuje edukator zdrowia) 10.30 – 12.00

Zespół Lecznictwa Otwartego