Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

ZLO Spółka z o.o. zaprasza pacjentów na rehabilitację ambulatoryjną (czyli na miejscu, a nie w warunkach domowych),  którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co należy posiadać:

  • pacjent potrzebuje skierowanie na rehabilitację od lekarza POZ lub specjalisty, jest ono ważne miesiąc od daty wydania do zarejestrowania
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty są potrzebne żeby zarejestrować się do nas na wizytę fizjoterapeutyczną, w wyniku której będzie zaplanowany cykl rehabilitacji. Trwa on zwykle 10 dni roboczych. W każdym dniu wykonywanych jest maksymalnie 5 zabiegów dziennie.

Informacje dodatkowe: (32) 616-61-89

Od 1 lipca zmiany w korzystaniu z fizjoterapii dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. Dla pacjenta oznacza to możliwość prowadzenia zindywidualizowanej i lepiej dostosowanej do jego potrzeb terapii. Po danym cyklu terapeutycznym, którego długość została określona w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w prawie świadczeń gwarantowanych w zakresu rehabilitacji medycznej (Dz.U. z 2018 poz. 465), pacjent będzie mógł wystąpić o dalsze usprawnianie na podstawie orzeczenia i nowego skierowania. Warto pamiętać, że intensywność terapii musi być dostosowana do danego pacjenta. Zbytnia intensywność może przynieść negatywne skutki, o czym czasami zapominają pacjenci, którzy pragnąc szybkich czy bardziej spektakularnych efektów przeciążają swoje organizmy.