RODO - Zespół Lecznictwa Otwartego
zapowiedź głosowa

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o. w Jaworznie zachęca do zapoznania się w informacjami dotyczącymi przetwarzanych przez Spółkę danymi osobowymi, w tym przede wszystkim danymi medycznymi.

Jednocześnie informujemy, że we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych mailowo: zlo@zlo.jaw.pl; daneosobowe@zlo.jaw.pl, pod nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki przy ulicy Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie, tel. 32 616 40 63.

Dbając o bezpieczeństwo danych medycznych prezentujemy Regulaminy i Poradniki dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w ZLO Sp z o.o. w Jaworznie.

Zespół Lecznictwa Otwartego