Rozpoznawania nadwagi i otyłości wśród uczniów

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie wraz z Urzędem miasta w Jaworznie przystępuje do realizacji „Kampanii profilaktyki występowania i rozpoznawania nadwagi i otyłości wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie miasta Jaworzno”.

Kampania będzie realizowana w szkołach podstawowych, gdzie opiekę nad uczniami sprawuje ZLO Sp. z o.o. w Jaworznie:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Matejki 3.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Chropaczówka101.
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Koszarowa 20.

Korzyści dla dziecka:

  • dwukrotny udział w badaniach antropometrycznych (pierwsze pomiary ruszą końcem maja) z użyciem analizatora (InBody 120) składu masy ciała, umożliwiający określenie wskaźnika BMI – w chwili obecnej takie badania nie są finansowane przez NFZ,
  • udział w szkoleniach opartych na grach i zabawach ze specjalistami: fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem.

Korzyści dla rodzica:

  • zyskanie informacji o masie oraz składzie ciała dziecka na podstawie profesjonalnych badań antropometrycznych, możliwość uzyskania bieżących informacji od specjalistów: dietetyka, fizjoterapeuty,
  • zdobycie wiedzy w zakresie czynników będących przyczyną nadwagi i otyłości,
  • bogate materiały szkoleniowe umożliwiające wdrożenie przedstawionych zasad w warunkach domowych.

Po badaniach rodzice otrzymają informację o wyniku przeprowadzonej analizy, a w przypadku nieprawidłowości otrzymają informację o dalszym postępowaniu. Rodzice indywidualnie podejmą decyzję o dalszym diagnozowaniu stanu zdrowia dziecka.