Systemy motywacyjne w klasie i szkole

W dniach 13, 20 i 27 kwietnia odbyły się w naszej poradni warsztaty, będące kontynuacją webinaru
pt. „Systemy motywacyjne w klasie i szkole”. Zarówno webinar jak i warsztaty prowadzone były przez terapeutę środowiskowego Poradni „Azymut” – Martę Jędrochę.

W I edycji warsztatów wzięły udział 3 osoby: dwóch nauczycieli, którzy zainteresowani byli stworzeniem systemów motywacyjnych dla swoich klas (VII, nauczanie początkowe) a także jeden rodzic, który chciał wprowadzić gospodarkę żetonową w pracy ze swoim dzieckiem.

W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy zastanawiali się nad wyborem zachowań kluczowych, które chcieliby wzmacniać stosując system motywacyjny. W kolejnym kroku stworzyli definicję tych zachowań, biorąc pod uwagę wszystkie istotne jej aspekty.

Drugie spotkanie poświęcone było nagrodom. Uczestnicy zastanawiali się jakie wzmocnienia (przywileje, aktywności) mogą zaproponować swoim podopiecznym. Swoje propozycje mieli następnie wspólnie przedyskutować z dziećmi i wybrać te, które według nich będą atrakcyjne. Określenie nagród jest bardzo ważnym krokiem w tworzeniu gospodarki żetonowej, ponieważ to one motywują do pracy i wzmacniają pożądane zachowania, dlatego też podopieczni muszą aktywnie uczestniczyć w ich ustaleniu.

W czasie trzeciego spotkania uczestnicy określali warunki wymiany zdobytych punktów na konkretne nagrody. Aby system motywacyjny był skuteczny należy precyzyjnie ustalić warunki, które następnie będą konsekwentnie przestrzegane przez obie strony.

Osoby, które wzięły udział w warsztatach zdobyły nie tylko wiedzę jak taki system przygotować,
ale także nabyły praktycznych umiejętności, które będą mogły wykorzystać w swojej pracy.

Planowana jest kolejna edycja warsztatów „Konstruowanie systemów motywacyjnych” dla osób zainteresowanych wdrożeniem gospodarki żetonowej w swojej praktyce zawodowej.