POLSKI CZERWONY KRZYŻ od 100 lat wszędzie i dla wszystkich.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ od 100 lat wszędzie i dla wszystkich.

Medale 100-lecia PCK za wieloletnią aktywną działalność. Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna. Początek historii Polskiego Czerwonego Krzyża wiąże się z historią Rosyjskiego Czerwonego Krzyża (RCK), tworzonego w oparciu…

Czytaj dalej