Tomograf stożkowy ZLO wykonuje przeszło 100 zdjęć miesięcznie

W ZLO za pomocą nowoczesnego tomografu stożkowego w niespełna rok wykonano już ponad 1200 zdjęć, w tym 200 w technologii 3D. W sumie Pracownia Diagnostyki Obrazowej obsługuje średnio 1000 pacjentów miesięcznie, co przekłada się na ok. 1800 wykonanych zdjęć.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej (zlokalizowana w przychodni ZLO Leopold) wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie szerokiej gamy badań obrazowych i ultrasonograficznych.
Pracownia posiada trzy stanowiska do diagnostyki obrazowej: stanowisko do wykonywania zdjęć kostno-płucnych, stanowisko do zdjęć zębowych ze specjalistycznym aparatem RTG oraz nowy tomograf stożkowy CBCT Orthophos SL 3D, który uchodzi obecnie za najnowocześniejszy sprzęt na świecie. Wykonywane są nim zdjęcia pantomograficzne, czyli tzw. panoramy, cefalometryczne (wykonywane przede wszystkim w diagnostyce ortodontycznej) jak również zdjęcia w technologii 3D, które są niezbędne m.in. przy wykonywaniu wielu zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej, ortodoncji i implantologii.Zdjęcia w pracowni wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Wyjątek stanowią zdjęcia pojedynczych zębów, które można wykonać bez takiego skierowania.
Do Pracowni Diagnostyki Obrazowej należy się zarejestrować, przy czym większość zdjęć wykonywana jest od ręki, bez konieczności ustalania terminu. Wyjątek stanowią zdjęcia kręgosłupów lędźwiowych i piersiowych, do których pacjenci muszą się przygotować. Rejestracji można dokonać osobiście w pracowni (ZLO Leopold, ul. Grunwaldzka 235), za pośrednictwem osoby trzeciej lub telefonicznie pod numerem 32 616 38 77.