W sprawach nagłych w nocy i w święta do ZLO

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie nieprzerwanie od 2002 roku realizuje świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wkrótce może się to zmienić, gdyż Ministerstwo Zdrowia szykuje zmianę przepisów i przeniesienie tych świadczeń do szpitali.

Podczas ostatniego długiego weekendu, od godz. 18.00 28 kwietnia do godz. 8.00 4 maja, w przychodni ZLO na Leopoldzie przyjęliśmy 250 dorosłych i 154 dzieci. Nasze pielęgniarki wykonały 49 iniekcji w domu pacjenta i 251 w gabinecie zabiegowym – wylicza Jacek Nowak, prezes ZLO.

Jaworznicka spółka jako jedyna przyjmuje w nocy i w święta pacjentów z całego miasta. Wcześniej obowiązywały inne przepisy. Od 2002 do 2011 roku świadczenia te były realizowane w każdym POZ. Od marca 2011 roku wprowadzony został ryczałt, który przyznawany jest tylko jednemu świadczeniodawcy z Jaworzna. Od lat jest to Zespół Lecznictwa Otwartego. Postępowania konkursowe zawsze mają charakter otwarty, a ich ocena przez NFZ jest niezaprzeczalnie weryfikacją obiektywną firm medycznych.

Świadczenia nocne i świąteczne nie podlegają rejonizacji. W Jaworznie są one realizowane w przychodni MCM Leopold przy ul. Grunwaldzkiej 235 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Oczywiście świadczenia te są bezpłatne i udziela się ich bez skierowania. Warto jednak pamiętać, że pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej tylko w przypadku: nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, w której pacjent jest zarejestrowany, może wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia. W nocy lub w święta nie możemy skorzystać z wizyty kontrolnej w związku z leczeniem rozpoczętym wcześniej; nie otrzymamy recepty na leki stosowane stale w związku z przewlekłym schorzeniem; nie mamy też szans na uzyskanie rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ZLO gwarantuje w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie z lekarzem lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta – w miejscu jego zamieszkania. Można też otrzymać – w związku z tą poradą lekarską – świadczenia udzielane przez pielęgniarkę. Pacjent może też liczyć na świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Spełniamy warunki realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zarówno w kwestii wymaganych kwalifikacji personelu, warunków lokalowych, jak i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną – informuje prezes Jacek Nowak.

NFZ oczekuje, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej powinien wykonywać co najmniej jeden zespół lekarsko-pielęgniarski (lekarz i pielęgniarka) na każde rozpoczęte 50 000 osób zamieszkujących dany obszar. Liczba mieszkańców Jaworzna zobowiązuje zatem ZLO do wyznaczenia dwóch zespołów dyżurujących. – Dla zapewnienia lepszej dostępności do świadczeń na każdym dyżurze zapewniamy dodatkowo o jedną pielęgniarkę więcej niż wymaga od nas NFZ. Chcemy, aby świadczenia były wykonywane na jak najwyższym poziomie – zapewnia prezes ZLO.

Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie: spółka medyczna z Jaworzna, realizująca kompleksowe usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej. ZLO realizuje świadczenia medyczne na terenie całego miasta w Miejskich Centrach Medycznych: Leopold (ul. Grunwaldzka 235), Kościuszko (Plac Górników 5a), Podłęże (al. Piłsudskiego 80), Szczakowa (ul. Koszarowa 1), Podwale (ul. Nosala 5), Osiedle Stałe (ul. Tysiąclecia 85), Ciężkowice (ul. Zawiszy Czarnego 11), Łubowiec (ul. Katowicka 59), Jeleń (ul. Wygoda 60), Byczyna (ul. Nauczycielska.