Wiadomości z webinariów

Za nami kolejne dwa spotkania szkoleniowe w formule on-line z cyklu II edycji webinariów organizowanych przez Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”. Czas podsumować, co się wydarzyło.

Dysforia i niezgodność płciowa wśród dzieci i młodzieży– to pierwsze webinarium, cyklu II edycji, którym rozpoczęliśmy spotkania szkoleniowe w trzecim i czwartym kwartale roku, przygotowanych dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta pracą z dziećmi i młodzieżą.

Webinarium, przeprowadzone przez Annę Majewską, psychoterapeutę pracującą w należącej do Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, zostało zorganizowane przy współpracy Miasta Jaworzna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na webinarze zostały omówione kwestie dotyczące zaburzenia identyfikacji płciowej według klasyfikacji ICD-10, omówiono typy transseksualizmu, diagnostykę, terapię psychologiczną, leczenie transseksualizmu z podziałem na transeksualizm K/M i M/K.

Zachęcamy do odsłuchania webinarium:https://www.youtube.com/watch?v=-y0F4s6nueI
z którego dowiesz się ponadto:

 • jakie trudności przeżywa transseksualny nastolatek,
 • czy każdy nastolatek wymaga tranzycji,
 • jak ważna jest tożsamość w młodym wieku.

Szóste webinarium wygłoszone 19 września 2022 r., poświęcone przemocy rówieśniczej, miało również swoją kontynuację w postaci dwóch spotkań warsztatowych zorganizowanych w Poradni „Azymut” w dniach 4 i 5 października 2022 r.

Przemoc rówieśnicza- przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania, to webinar w całości poświęcony wyjaśnieniu zagadnienia zjawiska szerzącego się na ogromną skalę w klasie, szkole zwanego bullyingiem.

W trakcie trwania webinaru omówiono szeroko rozróżnienie pomiędzy zjawiskiem agresji a przemocy, przedstawiono mechanizmy tworzenia się bullingu oraz czynniki ryzyka.

Zapraszamy do zapoznania się z webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=cFxzCfderEo prowadzonym przez Annę Majewską, psychoterapeutę Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, działającej w Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.

Z webinarium dowiesz się m.in.:

 • o typach dzieci poddawanych przemocy,
 • jakie są dzieci stosujące przemoc,
 • jaką funkcję pełnią świadkowie przemocy,
 • co sprzyja wejściu w rolę osoby doświadczającej przemocy,
 • czym jest błędne koło przemocy- i jak je zatrzymać,
 • czym jest przemoc i cyberprzemoc,
 • jak wspierać dziecko doznające przemocy.

Kontynuacją webinaru były organizowane warsztaty, w dniach 4 i 5 października 2022 r. w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Azymut” w Jaworznie, w których łącznie brało udział 10 uczestników. Spotkania warsztatowe miały formę superwizji, na której zostały omawiane konkretne przypadki w klasie i szkole oraz konstruowano plany pomocy zespołom klasowym, gdzie występuje przemoc rówieśnicza. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych webinariach, poświęconym następującym zagadnieniom:

 • Uzależnienia współczesnej młodzieży”- 9 listopada 2022 r. od godz. 17.00
 • Autoagresja- uzależnienie od bólu czy potrzeba autonomii i kontroli?- 16 listopada 2022 r. pd godz. 17.00.

Webinary odbywać się będą na platformie clickmeeting.

Zapisy przyjmujemy mailowo na dres azymut@zlo.jaw.pl oraz telefonicznie: 698 202 201, 32 616 76 77