Zamówienia

1. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp.z o.o. w Jaworznie ogłasza przetarg na – Przebudowę  budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Szczakowa”

Adres inwestycji: 43-600 Jaworzno ul.Koszarowa 2
Termin składania ofert: 02 październik 2017 r.
Pliki do pobrania:
KONSTRUKCJA Projekt budowlany Załącznik Nr 1a
Wzór Umowy Załącznik Nr 3
SPECYFIKACJE Projekt budowlany Załacznik Nr 2a
SPECYFIKACJE Aneks do projektu Załacznik Nr 2b
KONSTRUKCJE Aneks Nr1 do projektu Załącznik Nr 1b
INSTALACJE Projekt budowlany Załacznik Nr 1c
INSTALACJE Aneks Nr1 do projektu Załącznik Nr 1d
ELEKTRYKA Projekt budowlany Załacznik Nr 1e
Harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik do umowy
ELEKTRYKA Aneks Nr1 do projektu Załącznik Nr 1f
ARCHITEKTURA Projekt budowlany Załacznik Nr 1g
ARCHITEKTURA Aneks Nr1 do projektu Załącznik Nr 1h
Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Zamówienia 28-08-2017
Specyfikacja Zamówienia

Sprostowanie:

W „Ogłoszeniu o zmianie Specyfikacji Zamówienia na Przebudowę budynku Miejskiego Centrum Medycznego Szczakowa”  z dnia 28.08.2017 r. omyłkowo w załączonej Specyfikacji podano błędną datę zakończenia realizacji zamówienia.

W ogłoszeniu w Rozdziale VII pkt.2 Specyfikacji Zamówienia jest:

„Termin realizacji zamówienia: od 02.10.2017 r. do 31.05.2018 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”,

winno być:

„Termin realizacji zamówienia: od 02.10.2017 r. do 30.04.2018 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”

 

Rostrzygnięte przetargi:

Uwaga

Pliki skompresowane zip lub 7zip należy rozpakować za pomocą oprogramowania 7zip.
Do pobrania: http://www.7-zip.org/