Zaproszenie

 

Szanowni Państwo

Zespół Lecznictwa Otwartego, w ramach zadania „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz zdrowego stylu życia” finansowanego ze środków gminy miasta Jaworzna, organizuje dla mieszkańców bezpłatne  prelekcje i warsztaty dla seniorów i ich opiekunów oraz osób czynnych zawodowo, wykonujących  pracę w obciążeniu statycznym – w szczególności  pracę siedzącą lub stojącą.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Prelekcje będą odbywały się w terminach:

SENIORZY I OPIEKUNOWIE

8 listopada 2017 r.; godz. 10:00-14:00

Sala Biblioteki Miejskiej w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17

OSOBY CZYNNE ZAWODOWO

21 listopada 2017 r.; godz. 10:00-14:00

Sala Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2

Dzięki prelekcji seniorzy i ich opiekunowie nabędą wiedzę o:

  • zagrożeniach urazowych i wypadkowych, jakich seniorzy mogą doświadczyć w życiu codziennym oraz o sposobach unikania tych zagrożeń lub redukowania ich negatywnych skutków;

  • prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych;

  • łatwych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających utrzymanie sprawności i dobrej kondycji.

Dzięki prelekcji osoby czynne zawodowo nabędą wiedzę  o :

  • zagrożeniach chorobowych mających związek  z wykonywaną przez nich pracą o obciążeniu statycznym;

  • prostych, możliwych do stosowania podczas przerw w pracy, ćwiczeniach poprawiających jakość i komfort pracy;

  • prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach niwelujących lub łagodzących dolegliwości kostno-mięśniowe związane ze statyczną pracą;

  • rodzajach aktywności fizycznej wskazanych dla wybranej  grupy zawodowej.