Zapytanie o cenę – materiały promocyjne.

Szczegóły w załączniku …

SPROSTOWANIE DO  ZAPYTANIA O CENĘ  nr 01/OTYŁOŚĆ/2020

 

W „Zapytaniu o cenę nr 01/OTYŁOŚĆ/2020” z dnia 28.09.2020 r. omyłkowo w załączonym zapytaniu podano:

1) w pkt VI błędne adresy mailowe, zamiast:
a) Kamila Kopciak – 502 605 884 | @: przetargi@zlo.jaworzno.pl
b) Ewelina Kolasa – 500 184 774 | @: projekty@zlo.jaworzno.pl
winno być:
a) Kamila Kopciak – 502 605 884 | @: przetargi@zlo.jaw.pl
b) Ewelina Kolasa – 500 184 774 | @: projekty@zlo.jaw.pl

2) w pkt IV.4. błędnie podano datę zakończenia realizacji zamówienia, zamiast
16.09.2020 r.  winno być 16.10.2020 r.

3) W załączniku nr 1 do zapytania błędnie podano § 1 ust 1 pkt b liczbę banerów typu roll-up, zamiast 8 sztuk winno być 4 sztuki

ZAŁĄCZNIK: Zapytanie o cenę – materiały promocyjne