Zgrany duet, czyli audiometr z tympanometrem

ZLO doposaża się w nowoczesny sprzęt

Poradnia laryngologiczna w ZLO Leopold została wyposażona w nowoczesny wielofunkcyjny aparat – audiometr (wraz z kabiną audiometryczną) z tympanometrem.

Audiometr tonalny służy do określenia progu słyszalności pacjenta w zakresie różnych częstotliwości badanych w przedziale od 125 do 8000 herców. W trakcie badania podaje się dźwięki o stopniowo narastających natężeniu, a pacjent sygnalizuje najcichszy dźwięk przez niego słyszany. – Audiometria progowa jest badaniem  wymagającym pełnej współpracy pacjenta, który określa swój próg słyszenia dźwięku, dlatego nazywamy ją badaniem subiektywnym. Oczywiście próby powtarzane są kilkukrotnie, aby otrzymać jak najbardziej wiarygodne wyniki. Na podstawie badania audiometrem jesteśmy w stanie ocenić poziom niedosłuchu oraz zweryfikować między innymi, czy jego źródło leży w uchu wewnętrznym czy środkowym – mówi lek. Sławomir Parzyński, specjalista otolaryngologii oraz alergologii.

Aby badanie audiometryczne było skuteczne, musi być przeprowadzone w cichym otoczeniu. Tu optymalnym rozwiązaniem jest dostępna dla pacjentów ZLO kabina audiometryczna, która, choć nie jest wymagana, gwarantuje niezbędnej podczas badania ciszy.

Urządzenie, obok audiometru, wyposażone jest również w tympanometr, pozwalający zbadać stan ucha środkowego. Tympanometria jest rodzajem nieinwazyjnej metody badania słuchu. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Pozwala dzięki temu na określenie ciśnienia w uchu środkowym. To badanie obiektywne, czyli nie wymagające działań (prócz krótkotrwałej nieruchomości) ze strony pacjenta. – Za pomocą tympanometru można zdiagnozować m.in. pęknięcie błony bębenkowej, ocenić jej ruchomość, wykryć infekcje ucha środkowego, w tym obecność płynów w układzie, czy zbadać funkcjonalność, w tym drożność, trąbki słuchowej. Jest też pomocny w topodiagnostyce uszkodzenia nerwu twarzowego, bo pozwala na określenie lokalizacji uszkodzenia. To badanie krótkie, niebolesne i bez ograniczeń wiekowych  – mówi lek. Sławomir Parzyński – Co warto podkreślić, tympanometr pozwalając nam zbadać stan ucha środkowego może równocześnie wytłumaczyć przyczyny problemu ze słuchem, zdiagnozowane wcześniej audiometrem. Może bowiem okazać się na przykład, że źródłem niedosłuchu są problemy z trąbką słuchową stanowiącą swoiste połączenie jamy bębenkowej, czyli ucha środkowego z nosogardłem i odpowiedzialną za prawidłowe wyrównanie ciśnień – tłumaczy.