ZLO spółka z o.o. wspiera rodziny

W dniach od 20 do 31 maja 2024 r. pracownicy spół ki mogli skorzystać ze skróconego dnia pracy o dwie godziny, w ramach akcji „Dwie godziny dla Rodziny”. Akcji towarzyszył konkurs dla rodzin pracowników, polegający na przygotowaniu prac plastycznych wykonanych dowolną techniką na temat „Moja Rodzina”. Na konkurs wpłynęło 21 prac. Komisja wybrała następujących zwycięzców:

  • Miejsce I – Barbara Śnieżek
  • Miejsce II – Klaudia Merta
  • Miejsce III – Julia Opic

Nagrody w konkursie wręczyli Prezes Zarządu Jacek Nowak oraz Wiceprezes Dariusz Starzycki.
Zwycięzcom gratulujemy!