ZLO szczepi pracowników firm

Szczepienia w TAURON Wydobycie (w ZG Sobieski) odbywają się, zgodnie ze wspólnie ustalonym kalendarzem, zarówno na terenie zakładu górniczego (w puntach szczepień zorganizowanych w pomieszczeniach TAURON Wydobycie) jak i w puntach szczepień ZLO  – w zależności od deklaracji pracowników.

Szczepienia w zakładach pracy odbywają się zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi. W ramach realizacji programu szczepień u pracodawcy ZLO zapewnia m.in. wyposażenie punktu szczepień zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, odpowiedni personel medyczny kwalifikujący i wykonujący szczepienia, zabezpieczenie szczepionek i przeprowadzanie szczepień w liczbie zadeklarowanej przez Pracodawcę (z uwzględnieniem dostępności szczepionek); sporządzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami  oraz wydaje pracownikom zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu. Co istotne, wszystkie rozliczenia związane ze szczepieniem pozostają po stronie ZLO, który rozlicza je bezpośrednio z NFZ.

Pracodawcy, którzy chcą przeprowadzić szczepienia powinni m.in. zebrać listy pacjentów chętnych na szczepienia (deklaracje),  zweryfikować ich dane oraz zapewnić działania komunikacyjne wśród pracowników umożliwiające przeprowadzenie programu szczepień.

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym pracodawcą z terenu Jaworzna. Skoordynowane szczepienia na terenach zakładów pracy, to dobre rozwiązanie dla odpowiedzialnego pracodawcy, który pozytywnie wpływa na wyszczepialność swoich pracowników, a co za tym idzie na minimalizację ryzyka ciężkiego zachorowania na COVID i powikłań po nim. Skoordynowany program szczepień pozwala też pracodawcom uniknąć rozproszonych absencji pracowników związanych z indywidualnymi szczepieniami. To także duża wygoda dla pracowników, którzy mogą zaszczepić się w miejscu pracy lub indywidualnie, w dogodnie ustalonym terminie w punktach szczepień ZLO – podkreśla Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.