ZLO z akredytacją w POZ

Minister Zdrowia udzielił Zespołowi Lecznictwa Otwartego akredytacji. Spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej.  To potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych w ZLO. 

Zespół Lecznictwa Otwartego przystąpił do procesu akredytacji wg wytycznych, opracowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej, w 2016 roku – jako jedna z pięciu spółek medycznych w województwie śląskim i jedyna w Jaworznie.
Postawiliśmy na doskonalenie jakości świadczonych usług, dlatego przystąpiliśmy do procesu akredytacji medycznej POZ. Do akredytacji przygotowywaliśmy się przez dwa lata. Pracowaliśmy nad dokumentacją medyczną i różnymi procedurami, przeszkoliliśmy też personel. – informuje Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego.
Akredytacyjne wytyczne jakości w POZ (przeszło 120 wskaźników), dotyczyły kluczowych obszarów udzielania świadczeń medycyny rodzinnej, w tym. m.in.: bezpieczeństwa i wszechstronności opieki, praw pacjenta, poprawy jakości, infrastruktury i organizacji jednostki, zespołu pracowników oraz dokumentacji medycznej.  Zewnętrzni wizytatorzy, którzy z końcem sierpnia br. badali dokumentację oraz wszystkie placówki ZLO potwierdzili spełnienie norm na poziomie gwarantującym uzyskanie akredytacji. ZLO otrzymał 89 proc. punktów akredytacyjnych, z wymaganych 75 proc.  do otrzymania akredytacji.
Oczywiście nie spoczywamy na laurach i będziemy nadal pracować, aby wypełnić te pozostałe 11 proc. Przygotowania do akredytacji oraz weryfikacja były czasochłonnymi i wymagającymi procesami, dlatego chciałbym podziękować całemu personelowi ZLO, bo to nasz wspólny, okupiony niemałym wysiłkiem, sukces – dodaje Jacek Nowak, prezes ZLO.
Zespół Lecznictwa Otwartego podnosi jakość świadczonych usług na wielu płaszczyznach. W ostatnich latach modernizowane i przebudowywane były m.in. przychodnia Szczakowa, która w bieżącym roku, kosztem 1,7 mln zł, została poddana gruntownemu remontowi i rozbudowie, elementy przychodni w Podłężu (2017 r.) i Jeleniu (2015-2016 r.), a w 2014 r. generalnemu remontowi i rozbudowie, kosztem przeszło 3,2 mln zł, poddana została przychodnia ZLO Leopold, w której obecnie funkcjonuje kilkanaście poradni specjalistycznych oraz Pracownia Diagnostyki Obrazowej. ZLO inwestuje nie tylko w remonty i rozbudowy swoich placówek, ale i doposażenie ich w nowoczesny sprzęt medyczny i elektroniczny, licencje, oprogramowanie i środki transportu. W ciągu ostatnich pięciu lat na ten cel wydano ponad 2,7 mln zł, za które zakupiono m.in. tomograf stożkowy, nowoczesne aparaty: KTG, USG, RTG, unity stomatologiczne, elektrokardiografy, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie wspomagające pracę personelu medycznego, ale i ułatwiające komunikację pomiędzy ZLO, a pacjentami.