ZLO z certyfikatem jakości

Zespół Lecznictwa Otwartego został uhonorowany certyfikatem ”Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

Konkurs o znak jakości to ogólnopolska inicjatywa środowisk akademickich związanych z uczelniami medycznymi i naukami o zarządzaniu organizowana w tym roku po raz czwarty przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. Jego ideą jest identyfikowanie i promowanie podmiotów funkcjonujących na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia, które cele i zadania związane z jakością realizują w sposób szczególnie efektywny, skuteczny, nowoczesny i trwały. Certyfikat przyznawany jest jednostkom wyróżniającym się wysoką jakością świadczonych usług lub wytwarzanych produktów, nowoczesnym podejściem do zarządzania, dynamicznym rozwojem oraz troską o zapewnienie najwyższych standardów w relacjach ze swoimi pacjentami, klientami i kontrahentami. Certyfikat został przyznany spółce podczas uroczystej gali, która miała miejsce 26 marca w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Przy ocenie placówek medycznych komisja ekspercka konkursu analizowała m.in. ofertę przedsiębiorstwa, kompetencje zarządzającego przedsiębiorstwem, przyjęte metody zarządzania (np. zarządzania przez jakość, zarządzanie wiedzą), zarządzanie finansami oraz związkami z pacjentami, najważniejsze osiągnięcia placówki (wyróżnienia, certyfikaty), preferowane kryteria przy zatrudnianiu personelu, szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego personelu, stosowane kanały komunikacji z pacjentami i otoczeniem, metody rejestracji, metody badania oczekiwań, potrzeb i satysfakcji pacjentów oraz poprawę bazy materialnej i sprzętowej wykorzystywanej w ramach udzielania świadczeń.

Przyznany Zespołowi Lecznictwa Otwartego w Jaworznie certyfikat to kolejny dowód na to, że ZLO to dobrze zarządzana, rozwijająca się spółka, o dużym potencjale. Posiadamy ponad 40 proc. udział w rynku usług medycznych w Jaworznie i świadczymy szeroki zakres usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej, w tym ambulatoryjnej oraz medycyny pracy. ZLO może pochwalić się także, docenionym przez komisję ekspercką konkursu, bogatym zapalaczem sprzętowym, który pozwala na kompleksowe leczenie. Warto przypomnieć, że tylko w 2017 r. spółka zaopatrzyła się w tomograf stożkowy, nowoczesny aparat USG, audiometr, aparat RTG, dermatoskop, czy unit stomatologiczny. Remontujemy też dla naszych pacjentów kolejną przychodnię – ZLO Szczakowa Wśród wielu atutów, które zdecydowały o certyfikacie dla spółki, warto zwrócić uwagę na unikatową lokalizację przychodni ZLO, które są dostępne we wszystkich dzielnicach miasta – powiedział po odebraniu certyfikatu jakości  Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.

Ocenie konkursowej komisji eksperckiej podlegały ponadto możliwość wykonywania zaawansowanych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych oraz zaangażowanie w działania prospołeczne – prozdrowotne na rzecz lokalnego otoczenia.

Cieszę się, że komisja ekspercka konkursu doceniła także zaangażowanie ZLO w działalność prospołeczną i prozdrowotną na rzecz społeczności lokalnych, których spółka ma wiele na swoim koncie. Planujemy rozwijać tę działalność organizując kolejne szkolenia i prelekcje dedykowane różnym grupom z otoczenia spółki oraz kampanie prozdrowotne dla pacjentów, także tych najmłodszych, o których już niebawem będziemy informować – dodaje Jacek Nowak, prezes ZLO.

Zespół Lecznictwa Otwartego świadczy usługi medyczne w 10 placówkach na terenie miasta Jaworzna. Spółka realizuje usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, zdrowia psychicznego, terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia, stomatologii, diagnostyki, radiologii, rehabilitacji, higieny szkolnej i promocji zdrowia. Ważną rolę w kompleksowej opiece nad pacjentami stanowi promocja zdrowia realizowana poprzez edukację zdrowotną, programy profilaktyczne i programy zdrowotne.

Certyfikat, podczas uroczystej gali, która miała miejsce 26 marca w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, odebrali (od lewej): Bogdan Pieprzny – dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego ZLO, Jacek Nowak – prezes ZLO, Grzegorz Wyrobiec – przewodniczący Rady Nadzorczej ZLO.