Cennik usług medycznych – obowiązujący od 01.05.2024r.

Do usług świadczonych w domu pacjenta na terenie miasta Jaworzna dolicza się 50% ceny z cennika.
Do usług świadczonych w domu pacjenta poza Jaworznem dolicza się 100% ceny z cennika.
Pacjencie, potwierdź cenę badania w dniu jego realizacji.

Ceny w cenniku dotyczące stomatologii nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego.
Cena każdorazowo ustalana jest z pacjentem przed zabiegiem

Wersja cennika w formacie PDF 

Wpisz nazwę badania lub usługi do pola szukania, a w tabeli poniżej wyświetlą się znalezione pozycje.

Kategoria badaniaNazwa badaniaCena brutto w zł
Chirurgia miękkaCHIKOM01: Konsultacja specjalistyczna chirurgiczna150,00
Chirurgia miękkaCHIKOM02: Konsultacja chirurgiczna z USG (jama brzuszna, piersi, tarczyca, zmiany miejscowe, węzły chłonne)150,00
Chirurgia miękkaCHIKOM03: Konsultacja proktologiczna z anoskopią/rektoskopią130,00
Chirurgia miękkaCHIKOM04a: Wycięcie znamienia skórnego/tłuszczaka/kaszaka/włókniaka/odciska w znieczuleniu miejscowym (200)200,00
Chirurgia miękkaCHIKOM04b: Wycięcie znamienia skórnego/tłuszczaka/kaszaka/włókniaka/odciska w znieczuleniu miejscowym (230)230,00
Chirurgia miękkaCHIKOM04c: Wycięcie znamienia skórnego/tłuszczaka/kaszaka/włókniaka/odciska w znieczuleniu miejscowym (260)260,00
Chirurgia miękkaCHIKOM05: Rektoskopia100,00
Chirurgia miękkaCHIKOM05A: Rektoskopia/anoskopia z bad. Hist-pat160,00
Chirurgia miękkaCHIKOM06: Nacięcie i setonowanie ropnia/krwiaka w znieczuleniu miejscowym70,00
Chirurgia miękkaCHIKOM07: Usunięcie szwów po operacji (wykonanej poza gabinetem)30,00
Chirurgia miękkaCHIKOM08: Usunięcie kleszcza chirurgicznie40,00
Chirurgia miękkaCHIKOM09: Klinowe/całkowite wycięcie wrastającego paznokcia z plastyką wału paznokciowego260,00
Chirurgia miękkaCHIKOM10a: Wymiana opatrunku specjalistycznego (30)30,00
Chirurgia miękkaCHIKOM10b: Wymiana opatrunku specjalistycznego (50)50,00
Chirurgia miękkaCHIKOM11a: Chirurgiczne opracowanie owrzodzeń, odleżyn (80)80,00
Chirurgia miękkaCHIKOM11b: Chirurgiczne opracowanie owrzodzeń, odleżyn (110)110,00
Chirurgia miękkaCHIKOM12: Wykonanie nacięć ropnia50,00
Chirurgia miękkaCHIKOM13: Wykonanie nakłuć leczniczych30,00
Chirurgia miękkaCHIKOM14: Nacięcie powłok, sączkowanie krwiaka/ropnia, usunięcie ciała obcego,zaopatrzenie ran powierzchniowych50,00
Chirurgia miękkaCHIKOM15: Badanie histopatologiczne20,00
EEGEEGKOM02: Badanie EEG bez opisu65,00
GinekologiaGINKOM01: konsultacja ginekologiczna160,00
GinekologiaGINKOM02: konsultacja ginekologiczna z badaniem USG200,00
GinekologiaGINKOM03: konsultacja ginekologiczna z badaniem USG ciężarnych230,00
GinekologiaGINKOM04: badanie cytologiczne50,00
GinekologiaGINKOM05: usunięcie polipa szyjki macicy z badaniem histopatologicznym250,00
GinekologiaGINKOM06: założenie wkładki wewnątrzmacicznej bez hormonów + koszt wkładki450,00
GinekologiaGINKOM07: założenie wkładki wewnątrzmacicznej z hormonem + koszt wkładki600,00
GinekologiaGINKOM08: Wypisanie recepty20,00
GinekologiaGINKOM09: 1310-Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)30,00
GinekologiaGINKOM10: 1311-Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)32,00
GinekologiaGINKOM11: 1312-Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)35,00
KardiologiaKARKOM01: Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG160,00
KardiologiaKARKOM01A: Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG - kontrolna150,00
KardiologiaKARKOM02: Konsultacja kardiologiczna z badaniem ECHO serca250,00
KardiologiaKARKOM03: Konsultacja kardiologiczna z badaniami EKG oraz z ECHO serca280,00
KardiologiaKARKOM04: Konsultacja kardiologiczna z badaniem Holter200,00
KardiologiaKARKOM05: Konsultacja kardiologiczna z wydaniem opinii lekarskiej160,00
KardiologiaKARKOM06: Badanie Holter EKG z opisem140,00
KardiologiaKARKOM07: Badanie Holter ciśnieniowy z opisem140,00
KardiologiaKARKOM08: Badanie kontrolne Holter z opisem ( do 3-ch miesięcy od pierwszej wizyty )40,00
KardiologiaKARKOM09: Badanie ECHO serca140,00
KardiologiaKARKOM11: Zamówienie recept100,00
KardiologiaKARKOM12: Konsultacja kardiologiczna bez badania EKG140,00
Laboratorium1: Mocz - badanie ogólne10,00
Laboratorium2: OB10,00
Laboratorium3: Morfologia krwi (pełna)14,00
Laboratorium4: Morfologia krwi (podstawowa)10,00
Laboratorium5: Rozmaz krwi (manualnie)13,00
Laboratorium6: PT (INR)11,00
Laboratorium7: APTT10,00
Laboratorium8: Fibrynogen15,00
Laboratorium9: D-dimer, ilościowo45,00
Laboratorium10: Glukoza11,00
Laboratorium11: Elektrolity (Na, K)18,00
Laboratorium12: Sód12,00
Laboratorium13: Potas12,00
Laboratorium14: Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)35,00
Laboratorium15: Cholesterol całkowity10,00
Laboratorium16: Cholesterol HDL11,00
Laboratorium17: Cholesterol LDL met. bezpośrednią15,00
Laboratorium18: Trójglicerydy10,00
Laboratorium19: Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)38,00
Laboratorium20: ALT10,00
Laboratorium21: AST11,00
Laboratorium22: Fosfataza zasadowa (ALP)12,00
Laboratorium23: Bilirubina całkowita11,00
Laboratorium24: Bilirubina związana (bezpośrednia)12,00
Laboratorium25: Bilirubina wolna (pośrednia)12,00
Laboratorium26: GGTP11,00
Laboratorium27: Cholinoesteraza35,00
Laboratorium28: Dehydrogenaza mleczanowa12,00
Laboratorium30: Lipaza17,00
Laboratorium31: Amylaza11,00
Laboratorium32: Mocznik11,00
Laboratorium33: Kreatynina11,00
Laboratorium34: Klirens kreatyniny9,00
Laboratorium36: Kwas moczowy11,00
Laboratorium37: Białko całkowite11,00
Laboratorium38: Albumina12,00
Laboratorium39: Proteinogram25,00
Laboratorium40: Żelazo10,00
Laboratorium41: Ferrytyna35,00
Laboratorium42: Wapń całkowity10,00
Laboratorium43: Wapń zjonizowany26,00
Laboratorium44: Chlorki15,00
Laboratorium45: Fosfor nieorganiczny11,00
Laboratorium46: Magnez10,00
Laboratorium50: Kał - badanie ogólne25,00
Laboratorium51: Kał - resztki pokarmowe15,00
Laboratorium52: Kał - pasożyty (1 ozn.)10,00
Laboratorium53: Owsiki (wymaz parazytologiczny)10,00
Laboratorium54: Kał - G. lamblia met. ELISA29,00
Laboratorium55: Kał - krew utajona (bez diety)20,00
Laboratorium56: Kał - krew utajona (z zachowaniem diety)50,00
Laboratorium57: Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)130,00
Laboratorium61: CRP, ilościowo24,00
Laboratorium63: Prokalcytonina, ilościowo80,00
Laboratorium65: ASO, ilościowo20,00
Laboratorium67: RF, ilościowo20,00
Laboratorium69: Odczyn Waalera-Rosego20,00
Laboratorium70: anty-CCP30,00
Laboratorium71: Morfologia CBC10,00
Laboratorium74: hs Troponina I25,00
Laboratorium75: CK13,00
Laboratorium76: CK-MB, aktywność20,00
Laboratorium77: CK-MB, mass30,00
Laboratorium81: NT pro BNP110,00
Laboratorium82: BNP90,00
Laboratorium83: Homocysteina60,00
Laboratorium86: płytki krwi manualnie10,00
Laboratorium87: Płytki krwi9,00
Laboratorium88: Retikulocyty10,00
Laboratorium90: Grupa krwi47,00
Laboratorium91: Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)65,00
Laboratorium92: Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie)50,00
Laboratorium94: P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)35,00
Laboratorium100: TSH25,00
Laboratorium101: FT425,00
Laboratorium102: FT325,00
Laboratorium103: T420,00
Laboratorium104: T320,00
Laboratorium105: anty-TPO35,00
Laboratorium106: anty-TG35,00
Laboratorium107: P/c. p. receptorom TSH (TRAb)100,00
Laboratorium108: Tyreoglobulina45,00
Laboratorium110: FSH25,00
Laboratorium111: LH25,00
Laboratorium112: Estradiol25,00
Laboratorium113: Progesteron25,00
Laboratorium114: Prolaktyna20,00
Laboratorium116: Beta-HCG28,00
Laboratorium117: HCG wolna podjednostka beta40,00
Laboratorium118: Estriol wolny35,00
Laboratorium121: DHEA-SO440,00
Laboratorium122: DHEA50,00
Laboratorium123: Androstendion30,00
Laboratorium124: Testosteron25,00
Laboratorium125: Testosteron wolny49,00
Laboratorium126: SHBG42,00
Laboratorium127: 17-hydroksyprogesteron42,00
Laboratorium130: Kariotyp, badanie cytogenetyczne380,00
Laboratorium131: Cytologia ginekologiczna50,00
Laboratorium132: Biocenoza pochwy30,00
Laboratorium136: Cytologia cienkowarstwowa (LBC)145,00
Laboratorium137: AMH120,00
Laboratorium138: Inhibina B150,00
Laboratorium140: Transferyna35,00
Laboratorium141: Witamina B1238,00
Laboratorium142: Kwas foliowy35,00
Laboratorium144: TIBC16,00
Laboratorium151: Hemoglobina glikowana26,00
Laboratorium153: Insulina26,00
Laboratorium154: C-peptyd35,00
Laboratorium155: P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)60,00
Laboratorium160: Parathormon (intact)30,00
Laboratorium161: Kalcytonina50,00
Laboratorium162: Osteokalcyna60,00
Laboratorium163: Fosfataza kwaśna (ACP)13,00
Laboratorium167: Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2190,00
Laboratorium168: Witamina D metabolit 25(OH)80,00
Laboratorium170: ACTH40,00
Laboratorium171: Kortyzol35,00
Laboratorium172: Kortyzol w DZM35,00
Laboratorium175: Aldosteron53,00
Laboratorium190: Hormon wzrostu30,00
Laboratorium192: IGF-160,00
Laboratorium198: ROMA (Ca125+HE4+ROMA)90,00
Laboratorium200: PSA całkowity30,00
Laboratorium201: PSA wolny40,00
Laboratorium204: CEA32,00
Laboratorium205: AFP35,00
Laboratorium206: CA 12542,00
Laboratorium207: CA 15-342,00
Laboratorium208: CA 19-942,00
Laboratorium210: SCC - Ag90,00
Laboratorium211: CYFRA 21-165,00
Laboratorium212: CA 72-480,00
Laboratorium219: NSE (Neuroswoista enolaza)80,00
Laboratorium235: Antytrombina III, aktywność45,00
Laboratorium237: Białko C, aktywność80,00
Laboratorium238: Białko S wolne65,00
Laboratorium245: Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA45,00
Laboratorium246: IgG30,00
Laboratorium247: IgM30,00
Laboratorium248: IgA30,00
Laboratorium249: Dopełniacz, składowa C-3c50,00
Laboratorium250: Dopełniacz, składowa C-450,00
Laboratorium252: HLA-B27200,00
Laboratorium254: Alfa-1-antytrypsyna60,00
Laboratorium257: Ceruloplazmina40,00
Laboratorium265: Białko Bence'a-Jonesa w moczu12,00
Laboratorium273: Lipoproteina Lp(a)52,00
Laboratorium274: Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny52,00
Laboratorium275: Białko w DZM10,00
Laboratorium276: Glukoza w DZM7,00
Laboratorium277: Wapń w DZM10,00
Laboratorium278: Fosfor nieorganiczny w DZM8,00
Laboratorium285: Białko w moczu9,00
Laboratorium287: Wapń w moczu7,00
Laboratorium295: Amylaza w moczu9,00
Laboratorium299: Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)22,00
Laboratorium300: HBs antygen25,00
Laboratorium301: HBs przeciwciała30,00
Laboratorium302: HBe antygen34,00
Laboratorium303: HBe przeciwciała35,00
Laboratorium304: HBc przeciwciała całkowite35,00
Laboratorium310: HCV przeciwciała35,00
Laboratorium317: HAV przeciwciała całkowite36,00
Laboratorium320: HIV Ag/Ab (Combo)46,00
Laboratorium330: Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL (USR)13,00
Laboratorium336: Kiła (Treponema pallidum), VDRL12,00
Laboratorium340: Toksoplazmoza IgG30,00
Laboratorium341: Toksoplazmoza IgM26,00
Laboratorium343: Toksoplazmoza IgG, awidność55,00
Laboratorium345: Różyczka (Rubella virus) IgG30,00
Laboratorium346: Różyczka (Rubella virus) IgM30,00
Laboratorium350: CMV (Cytomegalovirus) IgG35,00
Laboratorium351: CMV (Cytomegalovirus) IgM35,00
Laboratorium352: CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność60,00
Laboratorium354: CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo200,00
Laboratorium356: Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM30,00
Laboratorium360: EBV (Epstein-Barr virus) IgG45,00
Laboratorium361: EBV (Epstein-Barr virus) IgM45,00
Laboratorium362: Mononukleoza zakaźna, jakościowo25,00
Laboratorium370: Mycoplasma pneumoniae IgG40,00
Laboratorium371: Mycoplasma pneumoniae IgM40,00
Laboratorium380: Chlamydia pneumoniae IgG45,00
Laboratorium381: Chlamydia pneumoniae IgM45,00
Laboratorium386: Chlamydia trachomatis IgG50,00
Laboratorium387: Chlamydia trachomatis IgM50,00
Laboratorium400: Helicobacter pylori IgG35,00
Laboratorium402: Helicobacter pylori w kale31,00
Laboratorium403: Helicobacter pylori IgM60,00
Laboratorium405: Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG50,00
Laboratorium406: Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM50,00
Laboratorium422: Ospa (Varicella zoster virus) IgG70,00
Laboratorium430: Borelioza IgG40,00
Laboratorium431: Borelioza IgM40,00
Laboratorium432: Borelioza IgG met. western-blot100,00
Laboratorium433: Borelioza IgM met. western-blot100,00
Laboratorium435: Bruceloza IgG45,00
Laboratorium436: Bruceloza IgM45,00
Laboratorium459: Parvowirus B19 IgG i IgM120,00
Laboratorium485: Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF110,00
Laboratorium489: Candida – antygen krążący150,00
Laboratorium499: HBs antygen, test potwierdzenia65,00
Laboratorium500: Lit, ilościowo20,00
Laboratorium501: Karbamazepina, ilościowo40,00
Laboratorium502: Kwas walproinowy, ilościowo50,00
Laboratorium511: Cyklosporyna A, ilościowo110,00
Laboratorium535: Fenol w moczu107,00
Laboratorium545: Methemoglobina50,00
Laboratorium555: Cynk, ilościowo28,00
Laboratorium556: Miedź w surowicy, ilościowo50,00
Laboratorium557: Miedź w moczu, ilościowo50,00
Laboratorium558: Ołów we krwi, ilościowo93,00
Laboratorium567: Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo50,00
Laboratorium572: ALA w moczu (kwas deltaaminolewulinowy)56,00
Laboratorium582: Elastaza trzustkowa w kale135,00
Laboratorium584: Kalprotektyna w kale met. ELISA150,00
Laboratorium600: PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy45,00
Laboratorium601: PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening70,00
Laboratorium602: PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)130,00
Laboratorium603: PPJ dsDNA met. IIF60,00
Laboratorium605: PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)250,00
Laboratorium606: P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF180,00
Laboratorium610: P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF65,00
Laboratorium611: P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF75,00
Laboratorium620: P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF80,00
Laboratorium632: P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA90,00
Laboratorium633: P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA90,00
Laboratorium638: P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA80,00
Laboratorium640: P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA80,00
Laboratorium641: P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA80,00
Laboratorium642: P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA120,00
Laboratorium645: P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA80,00
Laboratorium648: P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA80,00
Laboratorium651: P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA120,00
Laboratorium655: Antykoagulant toczniowy115,00
Laboratorium670: P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA300,00
Laboratorium673: P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF180,00
Laboratorium693: P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF80,00
Laboratorium700: IgE całkowite30,00
Laboratorium704: Panel alergenów - mieszany (pediatryczny)160,00
Laboratorium705: Panel alergenów pokarmowych160,00
Laboratorium706: Panel alergenów oddechowych160,00
Laboratorium722: IgE sp. GP3 - panel traw 338,00
Laboratorium723: Panel atopowy ( 30 alergenów)200,00
Laboratorium735: IgE sp. E1 - sierść kota35,00
Laboratorium736: IgE sp. E2 - sierść psa33,00
Laboratorium742: IgE sp. E84 - naskórek chomika38,00
Laboratorium743: IgE sp. E82 - naskórek królika35,00
Laboratorium745: IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej35,00
Laboratorium758: Panel atopowy ( 20 parametrów)180,00
Laboratorium766: Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)160,00
Laboratorium767: Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)160,00
Laboratorium768: Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)160,00
Laboratorium774: Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów)160,00
Laboratorium786: IgE sp. F245 - jajko całe35,00
Laboratorium790: IgE sp. F78 - kazeina35,00
Laboratorium791: IgE sp. F2 - mleko krowie35,00
Laboratorium794: IgE sp. F106 hydrolizat serwatki70,00
Laboratorium796: IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)35,00
Laboratorium801: IgE sp. F4 - pszenica35,00
Laboratorium805: Panel pediatryczny (28 alergenów)160,00
Laboratorium806: Panel pokarmowy ( 21 alergenów)160,00
Laboratorium807: Panel oddechowy (21 alergenów)160,00
Laboratorium809: IgE sp. F284 - indyk35,00
Laboratorium810: IgE sp. F83 - kurczak35,00
Laboratorium812: IgE sp. F27 - wołowina35,00
Laboratorium831: IgE sp. F94 - gruszka35,00
Laboratorium851: IgE sp. F 156 malina80,00
Laboratorium853: Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów)160,00
Laboratorium867: IgE sp. K82 - latex35,00
Laboratorium875: IgE sp. P1 - gl-ista ludzka45,00
Laboratorium887: Insulina po obciązeniu (75 g glukozy 0,1,2)78,00
Laboratorium889: Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 4pkt: 0, 1,2, 3h)104,00
Laboratorium890: Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1)52,00
Laboratorium891: Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2)52,00
Laboratorium948: Kamienie moczowe, analiza chemiczna35,00
Laboratorium950: Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)20,00
Laboratorium951: Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)25,00
Laboratorium953: Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)20,00
Laboratorium954: Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)20,00
Laboratorium955: Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)23,00
Laboratorium956: Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)20,00
Laboratorium958: OGTT w ciąży (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h)25,00
Laboratorium959: Test obciążenia glukozą (pojedynczy punkt)10,00
Laboratorium1000: Wymaz z gardła (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1001: Wymaz z nosa (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1002: wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1003: Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1004: Wymaz z języka (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1008: Wymaz z migdałków (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1010: Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1011: Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1014: Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1015: Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1022: Wymaz z rany (bad. bakter.)40,00
Laboratorium1033: Wymaz ze skóry (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1041: Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1042: Wymaz spod napletka (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1043: Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1045: Wymaz z pochwy (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1047: Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1052: Wymaz z odbytu (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1100: Mocz posiew (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1101: Kał posiew (bad. bakter.)45,00
Laboratorium1103: Plwocina posiew (bad. bakter.)30,00
Laboratorium1110: Nasienie posiew (bad. bakter.)35,00
Laboratorium1130: Ropa posiew (bad. bakter.)45,00
Laboratorium1248: Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.)50,00
Laboratorium1252: Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)140,00
Laboratorium1268: Clostridium difficile, toksyna A/B w kale70,00
Laboratorium1285: Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)60,00
Laboratorium1310: Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)35,00
Laboratorium1311: Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)35,00
Laboratorium1312: Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)35,00
Laboratorium1700: Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia68,00
Laboratorium2000: Wymaz z gardła (bad. mykol.)35,00
Laboratorium2001: Wymaz z nosa (bad. mykol.)35,00
Laboratorium2003: Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)35,00
Laboratorium2004: Wymaz z języka (bad. mykol.)35,00
Laboratorium2010: Wymaz z ucha prawego (bad. Mykol.)35,00
Laboratorium2011: wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)35,00
Laboratorium2014: Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)35,00
Laboratorium2015: Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)35,00
Laboratorium2020: Wymaz ze zmian skórnych (bad. Mykol.)35,00
Laboratorium2041: Wymaz z cewki moczowej (bad. Mykol.)35,00
Laboratorium2042: Wymaz spod napletka (bad. mykol.)35,00
Laboratorium2043: Wymaz z warg sromowych (bad. Mykol.)35,00
Laboratorium2045: Wymaz z pochwy (bad. Mykol.)35,00
Laboratorium2047: Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. Mykol.)35,00
Laboratorium2101: Kał posiew (bad. mykol.)45,00
Laboratorium2700: Nużyca, demodekoza25,00
Laboratorium3005: Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo80,00
Laboratorium3095: Selen, ilościowo90,00
Laboratorium3101: Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi105,00
Laboratorium3120: Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF140,00
Laboratorium3121: Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF130,00
Laboratorium3150: P/c. p. gliście ludzkiej IgG50,00
Laboratorium3161: HPV DNA HR 18 typów240,00
Laboratorium3164: HPV DNA 37 typów290,00
Laboratorium3173: EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil65,00
Laboratorium3217: Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)120,00
Laboratorium3234: Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF20,00
Laboratorium3244: IgG4, podklasa150,00
Laboratorium3260: P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA80,00
Laboratorium3270: Albumina w moczu25,00
Laboratorium3288: Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot135,00
Laboratorium3289: Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT120,00
Laboratorium3295: P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA130,00
Laboratorium3298: PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA40,00
Laboratorium3299: PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA40,00
Laboratorium3320: HCG całkowite60,00
Laboratorium3342: Dihydrotestosteron (DHT)90,00
Laboratorium3345: Odwrotna trójjodotyronina (rT3)140,00
Laboratorium3353: Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.)40,00
Laboratorium3360: Insulina po posiłku26,00
Laboratorium3363: Insulina po posiłku (3pkt: 0, 1, 2h)78,00
Laboratorium3371: Białko S, aktywność110,00
Laboratorium3382: Witamina B2145,00
Laboratorium3430: Czynnik reumatoidalny RF IgG90,00
Laboratorium3431: Czynnik reumatoidalny RF IgM90,00
Laboratorium3600: Mocz - badanie osadu10,00
Laboratorium3646: Elektrolity (Na, K, Cl)22,00
Laboratorium3700: PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)60,00
Laboratorium3888: Geno Diag Dieta- geny nietolerancji pokarmowych600,00
Laboratorium3984: IgE sp. B312 - Laktoza150,00
Laboratorium4211: badanie histopatologiczne 50,00
Laboratorium4850: Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo120,00
Laboratorium4860: Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG110,00
Laboratorium4861: Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM półilościowo (Snibe)110,00
Laboratorium4865: Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM półilościowo (Snibe)170,00
Laboratorium4866: Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM i IgM, test immunochromatograficzny130,00
Laboratorium5018: HPV DNA HR 14 typów160,00
Laboratorium5042: HPV DNA HR 14 typów + cytologia cienkowarstwowa ( LBC )260,00
Laboratorium5046: HPV HR DNA14 typów +p16 i Ki67 ekspresja białek540,00
Medycyna pracyMPK01: Badanie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych – bez konsultacji i badań dodatkowych - Medycyna Pracy MPK120,00
Medycyna pracyMPK02: Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych - Medycyna Pracy MPK90,00
Medycyna pracyMPK03: Badanie laryngologiczne - Medycyna Pracy MPK70,00
Medycyna pracyMPK04: Badanie okulistyczne - Medycyna Pracy MPK80,00
Medycyna pracyMPK05: Dobór szkieł korekcyjnych - Medycyna Pracy MPK70,00
Medycyna pracyMPK06: Badanie neurologiczne - Medycyna Pracy MPK70,00
Medycyna pracyMPK07: Inna konsultacja specjalistyczna np. pulmonolog, dermatolog, kardiolog,
Psychiatra - Medycyna Pracy MPK
100,00
Medycyna pracyMPK08: Udział lekarza w komisji BHP/przegląd stanowisk pracy(za godzinę)
- Medycyna Pracy MPK
140,00
Medycyna pracyMPK10: Spirometria - Medycyna Pracy MPK40,00
Medycyna pracyMPK11: Badanie EKG spoczynkowe - Medycyna Pracy MPK35,00
Medycyna pracyMPK12: Badanie pola widzenia - Medycyna Pracy MPK60,00
Medycyna pracyMPK13: Badanie audiometryczne - Medycyna Pracy MPK40,00
Medycyna pracyMPK14: RTG klatki piersiowej PA z opisem - Medycyna Pracy MPK60,00
Medycyna pracyMPK15: USG badanie narządów jamy brzusznej (wątroby) - MPK Medycyna Pracy150,00
Medycyna pracyMPK16: Alat - Medycyna Pracy MPK10,00
Medycyna pracyMPK17: Aspat - Medycyna Pracy MPK11,00
Medycyna pracyMPK18: Bilirubina całkowita - Medycyna Pracy MPK11,00
Medycyna pracyMPK19: Borelioza p/c IgG - Medycyna Pracy MPK40,00
Medycyna pracyMPK20: Borelioza p/c IgM - Medycyna Pracy MPK40,00
Medycyna pracyMPK21: CRP - MPK Medycyna Pracy24,00
Medycyna pracyMPK22: Fosfataza alkaliczna ( ALP) - Medycyna Pracy MPK12,00
Medycyna pracyMPK23: Fosfor - Medycyna Pracy MPK45,00
Medycyna pracyMPK24: GGTP - Medycyna Pracy MPK11,00
Medycyna pracyMPK25: Glukoza - Medycyna Pracy MPK11,00
Medycyna pracyMPK26: Kał na nosicielstwo - Medycyna Pracy MPK130,00
Medycyna pracyMPK27: Kał na pasożyty - Medycyna Pracy MPK10,00
Medycyna pracyMPK28: Kinaza kreatyninowa - MPK Medycyna Pracy13,00
Medycyna pracyMPK29: Kreatynina - Medycyna Pracy MPK11,00
Medycyna pracyMPK30: Lipidogram - MPK Medycyna Pracy35,00
Medycyna pracyMPK31: Mocz- badanie ogólne - Medycyna Pracy MPK10,00
Medycyna pracyMPK32: Morfologia pełna - Medycyna Pracy MPK14,00
Medycyna pracyMPK33: Potas - MPK Medycyna Pracy12,00
Medycyna pracyMPK34: Przeciwciała anty-HBC total - MPK Medycyna Pracy35,00
Medycyna pracyMPK35: Przeciwciała anty-HCV - MPK Medycyna Pracy35,00
Medycyna pracyMPK36: Przeciwciała Anty-HIV - MPK Medycyna Pracy46,00
Medycyna pracyMPK37: Retikulocyty - Medycyna Pracy MPK10,00
Medycyna pracyMPK38: TSH - Medycyna Pracy MPK25,00
Medycyna pracyMPK39: Wapń - Medycyna Pracy MPK10,00
Medycyna pracyMPK40: T3 - Medycyna Pracy MPK20,00
Medycyna pracyMPK40A: T4 - Medycyna Pracy MPK20,00
Medycyna pracyMPK41: Trójglicerydy - Medycyna Pracy MPK10,00
Medycyna pracyMPK41A: Cholesterol całkowity - Medycyna Pracy MPK10,00
Medycyna pracyMPK42: HBs - Medycyna Pracy MPK25,00
Medycyna pracyMPK43: Bruceloza-testy serologiczne 9OWD) p/c IgG - Medycyna Pracy MPK40,00
Medycyna pracyMPK43A: Bruceloza-testy serologiczne (OWD) p/c IgM - Medycyna Pracy MPK40,00
Medycyna pracyMPK44: (VAT 23%) Badanie starających się o posiadanie lub posiadających broń -
Lekarz uprawniony - Medycyna Pracy MPK
300,00
Medycyna pracyMPK45: (VAT 23%) Badanie starających się o posiadanie lub posiadających broń -
lekarz uprawniony+komplet badań bez psychologa - Medycyna Pracy MPK
500,00
Medycyna pracyMPK46: (VAT 23%) Badanie lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej-lekarz uprawniony
- Medycyna Pracy MPK
300,00
Medycyna pracyMPK47: (VAT 23%) Badanie lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej-lekarz uprawniony +
Komplet badań - Medycyna Pracy MPK
500,00
Medycyna pracyMPK48: (VAT 23%) Badanie lekarskie kandydatów do objęcia urzędu sędziego,
Asesora, prokuratora, kuratora, komornika - Medycyna Pracy MPK
180,00
Medycyna pracyMPK49: Badanie zjawiska olśnienia i widzenia zmierzchowego - Medycyna Pracy MPK70,00
Medycyna pracyMPK50: Konsultacja psychologiczna do badań profilaktycznych , badania na zlecenie lekarza medycyny parcy lub pracodawcy (m.in.. prowadzenie samochodu kat. B w celach służbowych,budol operatorzy wózków widłowych i sprzętu budowlanego, praca na wysokościach – Medycyna Pracy MPK120,00
Medycyna pracyMPK51: (VAT 23%) Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu -
Prawo jazdy - Medycyna Pracy MPK
150,00
Medycyna pracyMPK52: Badanie psychologiczne-instruktor, egzaminator, pojazd uprzywilejowany,
Przewóz wartości pieniężnych - Medycyna Pracy MPK
150,00
Medycyna pracyMPK53: Badanie psychologiczne strażników gminnych, pracowników ochrony fizycznej
- Medycyna Pracy MPK
170,00
Medycyna pracyMPK56: Próba oziębienia rąk z termometrią skórną100,00
Medycyna pracyMPK57: ALA w moczu (kwas deltaaminolewulinowy) - Medycyna Pracy MPK56,00
Medycyna pracyMPK57A: Fenol w moczu - Medycyna Pracy MPK107,00
Medycyna pracyMPK58: Cholinoesteraza we krwi - Medycyna Pracy MPK35,00
Medycyna pracyMPK59: Methemoglobina - Medycyna Pracy MPK50,00
Medycyna pracyMPK60: Ołów we krwi - Medycyna Pracy MPK93,00
Medycyna pracyMPK62: Badanie instruktora lub egzaminatora- orzeczenie + komplet badań
- Medycyna Pracy MPK
250,00
Medycyna pracyMPK63: (VAT 23%) Badanie kierujących pojazdem uprzywilejowanym - orzeczenie
+ komplet badań - Medycyna Pracy MPK
250,00
Medycyna pracyMPK64: (VAT 23%) Badanie kierujących pojazdem przewożącym środki pieniężne -
Orzeczenie + komplet badań - Medycyna Pracy MPK
250,00
Medycyna pracyMPK65: Badanie wzroku – Visiolite60,00
Medycyna pracyMPK66: ( VAT 23 % ) Badanie kierowców kategorii B – orzeczenie + komplet badań – świadectwo kwalifikacji220,00
Medycyna pracyMPK67: ( VAT 23 % ) Badanie kierowców kategorii C, D – orzeczenie + komplet badań – świadectwo kwalifikacji250,00
Medycyna pracyMPK68: ( VAT 23 % ) Badanie kierowców kategorii B – orzeczenie + komplet badań – prawo jazdy220,00
Medycyna pracyMPK69: ( VAT 23 % ) Badanie kierowców kategorii A, C, D – orzeczenie + komplet badań – prawo jazdy250,00
POZ zabiegowyPIEKOM01: EKG spoczynkowe bez opisu40,00
POZ zabiegowyPIEKOM02: Szczepienie WZW (Euvax B)65,00
POZ zabiegowyPIEKOM03: Iniekcja podskórna15,00
POZ zabiegowyPIEKOM04: Iniekcja dożylna35,00
POZ zabiegowyPIEKOM05: Inhalacja20,00
POZ zabiegowyPIEKOM06: Podłączenie kroplowego wlewu dożylnego (w warunkach domowych)50,00
POZ zabiegowyPIEKOM07: Iniekcja domięśniowa20,00
POZ zabiegowyPIEKOM08: Pielęgnacja odleżyn, troficznych
owrzodzeń podudzi i trudno gojących się ran
( cena nie obejmuje opatrunków specjalistycznych )
70,00
POZ zabiegowyPIEKOM10: Założenie lub wymiana cewnika u kobiet
( pacjent ma swój cewnik )
70,00
POZ zabiegowyPIEKOM13: Toaleta chorego i p/odleżynowa
(obejmuje zmianę pampersa ) , edukacja rodziny
100,00
POZ zabiegowyPIEKOM14: Wizyta patronażowa położnej/wizyta położnej80,00
POZ zabiegowyPIEKOM15: Bezinwazyjny pomiar bilirubiny – badanie w domu pacjenta 80,00
POZ zabiegowyPIEKOM17: Test Strep A30,00
POZ zabiegowyPIEKOM18: Test CRP30,00
POZ zabiegowyPIEKOM19: Test COMBO36,00
POZPOZKOM01: Porada lekarska 150,00
PsychologiaPSYKOM01: Porada psychologiczna100,00
PsychologiaPSYKOM02: Badanie psychologiczne i wydanie zaświadczenia100,00
PsychologiaPSYKOM03: Badanie psychologiczne i wydanie opinii psychologicznej150,00
PsychologiaPSYKOM04: Badanie stanu zdrowia psychicznego i wydanie zaświadczenia lekarskiego150,00
PsychologiaPSYKOM05: Badanie stanu zdrowia psychicznego i wydanie opinii lekarskiej180,00
PsychologiaPSYKOM06: Porada diagnostyczna120,00
PsychologiaPSYKOM07: Porada terapeutyczna100,00
PsychologiaPSYKOM08: Sesja terapii indywidualnej100,00
PsychologiaPSYKOM09: Sesja psychoterapii grupowej (1 uczestnik przy minimum 3 osobach)40,00
Rehabilitacja masażeREHMAS01: Kinesiology taping - Rehabilitacja- Masaże30,00
Rehabilitacja masażeREHMAS02: Masaż klasyczny - częściowy (okolica C-TH, L-S) - Rehabilitacja- Masaże90,00
Rehabilitacja masażeREHMAS03: Masaż klasyczny całego kręgosłupa - Rehabilitacja- Masaże130,00
Rehabilitacja masażeREHMAS04: Masaż kończyn dolnych - Rehabilitacja- Masaże130,00
Rehabilitacja masażeREHMAS05: Masaż kończyn górnych - Rehabilitacja- Masaże70,00
Rehabilitacja masażeREHMAS08: Masaż twarzy - Rehabilitacja- Masaże50,00
Rehabilitacja masażeREHMAS09: Terapia indywidualna (McKenzie, terapia manualna, pinopresura) (30 min)
- Rehabilitacja- Masaże
100,00
Rehabilitacja masażeREHMAS10: Terapia indywidualna (McKenzie, terapia manualna, pinopresura) (50 min)
- Rehabilitacja- Masaże
150,00
Rehabilitacja masażeREHMAS11: Terapia indywidualna (McKenzie, terapia manualna, pinopresura) (15 min)
- Rehabilitacja- Masaże
60,00
Rehabilitacja masażeREHMAS12: Ocena parametrów statycznych i dynamicznych związanych
Z utrzymaniem równowagi na stabilnym podłożu (platforma stabilometryczna ALFA)
110,00
Rehabilitacja masażeREHMAS13: Trening na platformie diagnostyczno rehabilitacyjnej ALFA60,00
RehabilitacjaREHKOM01: Aquavibron całościowy - Rehabiltacja-komercja40,00
RehabilitacjaREHKOM02: Aquavibron częściowy - Rehabiltacja-komercja30,00
RehabilitacjaREHKOM03: Ćwiczenia czynno-bierne wspomagane, czynne w odciążeniu, czynne
Wolne i czynne z oporem - Rehabiltacja-komercja
25,00
RehabilitacjaREHKOM04: Ćwiczenia korekcyjne - Rehabiltacja-komercja30,00
RehabilitacjaREHKOM05: Ćwiczenia ogólne usprawniające - instruktaż - Rehabiltacja-komercja30,00
RehabilitacjaREHKOM06: Diadynamik - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM07: Elektrostymulacja - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM08: Fonoforeza - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM09: Galwanizacja - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM11: Interdynamik - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM12: Jonoforeza - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM13: Konsultacja Fizjoterapeutyczna - Rehabiltacja-komercja70,00
RehabilitacjaREHKOM15: Laseroterapia punktowa - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM16: Laseroterapia skaner - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM17: Magnetoterapia - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM18: Masaż wirowy kończyn dolnych - kolana - Rehabiltacja-komercja30,00
RehabilitacjaREHKOM19: Masaż wirowy kończyn dolnych - stopy - Rehabiltacja-komercja25,00
RehabilitacjaREHKOM20: Masaż wirowy kończyn górnych - Rehabiltacja-komercja20,00
RehabilitacjaREHKOM21: Masaż wirowy kręgosłupa - Rehabiltacja-komercja35,00
RehabilitacjaREHKOM22: Prądy TENS - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM23: Prądy Traberta - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM24: Sollux - ogólnie - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM25: Sollux miejscowo - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM26: Tonoliza - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM27: Ultradźwieki - Rehabiltacja-komercja15,00
RehabilitacjaREHKOM28: Wyciągi - Rehabiltacja-komercja25,00
RTGRTGKOM01: Zdjęcie jedna projekcja czaszka,kończyny,kregosłup,klatka piersiowa,
Jama brzuszna
60,00
RTGRTGKOM02: Zdjęcie punktowe zęba50,00
RTGRTGKOM03: Zdjęcie skrzydłowo - zgryzowe35,00
RTGRTGKOM04: Zdjęcie panoramiczne 2D100,00
RTGRTGKOM05: Zdjęcie cefalometryczne 1 projekcja80,00
RTGRTGKOM06: Zdjęcie panoramiczne + cefalometryczne150,00
RTGRTGKOM07: Zdjęcie stawu skroniowo - żuchwowego90,00
RTGRTGKOM08: Opis lekarza radiologa50,00
RTGRTGKOM09: Zdjęcie 3D - Tomografia stożkowa CBCT 11x10 cm250,00
RTGRTGKOM10: Zdjęcie 3D - Tomografia stożkowa CBCT 8x8 cm180,00
RTGRTGKOM11: Zdjęcie 3D - Tomografia stożkowa CBCT 5 x 5,5 cm150,00
RTGRTGKOM12: Zdjęcie 3D - Tomografia CBCT zatok200,00
RTGRTGKOM13: Zdjęcie 3D - Tomografia CBCT zatok z opisem250,00
RTGRTGKOM14: Płyta CD z kopertą3,00
StomatologiaSTOMKOM01a: Wypełnienie ubytku zęba materiałem światłoutwardzalnym Na 1 powierzchni 250,00
StomatologiaSTOMKOM02a: Wypełnienie ubytku zęba materiałem światłoutwardzalnym na 2 powierzchniach 350,00
StomatologiaSTOMKOM03a: Wypełnienie ubytku zęba materiałem światłoutwardzalnym na 3 powierzchniach 450,00
StomatologiaSTOMKOM05a: Odbudowa korony zęba na włóknie szklanym - 1 ząb 600,00
StomatologiaSTOMKOM06a: Odbudowa korony zęba na wkładzie metalowym - 1 ząb 500,00
StomatologiaSTOMKOM07: Leczenie kanałowe bez wypełnienia u osób po 18 r.ż. za każdy kanał300,00
StomatologiaSTOMKOM12: Korona protetyczna metalowa licowana porcelaną kosmetyczną - 1 ząb1200,00
StomatologiaSTOMKOM13: Proteza szkieletowa2500,00
StomatologiaSTOMKOM14: Znieczulenie miejscowe do leczenia zachowawczego Lignocainą40,00
StomatologiaSTOMKOM25: Zaopatrzenie bruzd lakiem szczelinowym - 1 ząb150,00
StomatologiaSTOMKOM26: Opatrunek leczniczy w zębie stałym100,00
StomatologiaSTOMKOM27a: Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze znieczuleniem 200,00
StomatologiaSTOMKOM28a: Usunięcie zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem 300,00
StomatologiaSTOMKOM33a: Ekstrakcja zęba zatrzymanego 1500,00
StomatologiaSTOMKOM34a: Resekcja wierzchołka korzenia 1500,00
StomatologiaSTOMKOM35: Wybielenie zęba martwego350,00
StomatologiaSTOMKOM36a: Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy akrylowej1500,00
StomatologiaSTOMKOM40: Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy elastycznej 2000,00
StomatologiaSTOMKOM42: Konsultacja lekarza stomatologa specjalisty150,00
StomatologiaSTOMKOM47: Zamknięcie otwartej zatoki szczękowej500,00
StomatologiaSTOMKOM48: Plastyka wędzidełka500,00
StomatologiaSTOMKOM49a: Usunięcie narośli, brodawki międzyzębowej z badaniem histopatologicznym - a500,00
StomatologiaSTOMKOM50: Nacięcie ropnia wewnątrzustnego (z drenażem)200,00
StomatologiaSTOMKOM51: Konsultacja chirurga stomatologicznego200,00
StomatologiaSTOMKOM52: Wizyta nagła ( ból, odklejenie korony )250,00
StomatologiaSTOMKOM53: Korona porcelanowa na metalu1500,00
StomatologiaSTOMKOM54: Korona pelnocyrkonowa2000,00
StomatologiaSTOMKOM55: Leczenie kanałowe ( wizyta pośrednia )100,00
StomatologiaSTOMKOM56: Usuwanie kamienia nazębnego ( jeden łuk zębowy )150,00
StomatologiaSTOMKOM57: Piaskowanie ( jeden łuk zębowy )150,00
StomatologiaSTOMKOM58: Pakiet : usunięcie kamienia, piaskowanie, fluoryzacja400,00
StomatologiaSTOMKOM59: Wypełnienie zęba mlecznego – kompozyt250,00
StomatologiaSTOMKOM60: Wypełnienie zęba mlecznego materiałem chemoutwardzalnym150,00
StomatologiaSTOMKOM61: Wybielanie nakładkowe1000,00
StomatologiaSTOMKOM62: Ekstrakcja chirurgiczna zęba 1000,00
StomatologiaSTOMKOM63: Wzmocnienie płyty protezy siatką lub łukiem200,00
TransportTRAKOM26: Transport – za 1 km 8,00
TransportTRAKOM27: Transport - 1 godzina 100,00
USGUSGKOMA01: A01 - USG głowy180,00
USGUSGKOMA02: A02 - USG badanie kompleksowe szyi150,00
USGUSGKOMA03: A03 - USG badanie kompleksowe szyi z tarczycą150,00
USGUSGKOMA04: A04 - USG badanie tarczycy z unaczynieniem160,00
USGUSGKOMA05: A05 - USG badanie okolic nad i podobojczykowych150,00
USGUSGKOMB01: B01 - USG badanie opłucnej, kąty przeponowo żebrowe150,00
USGUSGKOMB02: B02 - USG badanie przyczepów mięśniowych, mostek150,00
USGUSGKOMB03: B03 - USG piersi i dołów pachowych, sonomammografia150,00
USGUSGKOMC01: C01 - USG narządów jamy brzusznej150,00
USGUSGKOMC02: C02 - USG narządów miednicy małej - kobiety150,00
USGUSGKOMC03: C03 - USG narządów jamy brzusznej i miednicy małej - kobiety170,00
USGUSGKOMC04: C04 - USG badanie układu moczowego i gruczołu krokowego (dwufazowe)160,00
USGUSGKOMC05: C05 - USG narządów jamy brzusznej i miednicy małej - mężczyzny170,00
USGUSGKOMD01: D01 - USG badanie tkanki miękkie,zmiany urazowe,reumatoidalne,zapalne,uciskowe160,00
USGUSGKOMD02: D02 - USG badanie chrząstkozrostów180,00
USGUSGKOMD03: D03 - USG badanie stawów przymostkowych130,00
USGUSGKOMD04: D04 - USG badanie stawów obręczy barkowej i okolicy130,00
USGUSGKOMD05: D05 - USG badanie stawu łokcioweg130,00
USGUSGKOMD06: D06 - USG badanie stawów ręki130,00
USGUSGKOMD07: D07 - USG badanie stawu biodrowego i okolicy u dzieci130,00
USGUSGKOMD08: D08 - USG badanie stawu kolanowego oraz dołu podkolanowego130,00
USGUSGKOMD09: D09 - USG badanie stawu skokowego130,00
USGUSGKOMD10: D10 - USG badanie stawów stopy,śród i przedstopia130,00
USGUSGKOMD11: D11 - USG wszystkie wyżej opisane okolice przystawowe oraz stawy200,00
USGUSGKOMD12: D12 - USG badanie dołów podkolanowych160,00
USGUSGKOMD13: D13 - USG badanie okolicy ścięgna Achillesa z układem mięśniowym180,00
USGUSGKOME01: E01 - USG badanie przepływowe - tętnice oczne i środkowe siatkówki190,00
USGUSGKOME02: E02 - USG badanie przepływowe - tętnice szyjne i kręgowe lub podobojczykowe190,00
USGUSGKOME03: E03 - USG badanie przepływowe - tętnice jamy brzusznej190,00
USGUSGKOME04: E04 - USG badanie przepływowe - tętnice kończyn górnych190,00
USGUSGKOME05: E05 - USG badanie przepływowe - tętnice kończyn dolnych190,00
USGUSGKOME06: E06 - USG badanie przepływowe - układ wrotny żyła190,00
USGUSGKOME07: E07 - USG badanie przepływowe - żyły kończyn górnych190,00
USGUSGKOME08: E08 - USG badanie przepływowe - żyły kończyn dolnych190,00
USGUSGKOMF01: F01 - USG zmiany układowe,podskórne160,00
USGUSGKOMF02: F02 - USG badanie narządu płciowego męskiego130,00
USGUSGKOMF03: F03 - USG badanie układu limfatycznego - choroby układowe130,00
USGUSGKOMF04: F04 - USG badanie tkanek miękkich130,00
Wydawanie dokument.WYDKOM01: za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
W związku z celem leczniczym i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
14,00
Wydawanie dokument.WYDKOM02: (VAT 23%) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
nie Związanej z celem leczniczym
17,20
Wydawanie dokument.WYDKOM02a: za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej związanej
Z celem leczniczym
0,50
Wydawanie dokument.WYDKOM03: (VAT 23%) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie związanej
Z celem leczniczym
0,65
Wydawanie dokument.WYDKOM04: za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na nośniku
Elektronicznym w związku z celem leczniczym i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych
2,80
Wydawanie dokument.WYDKOM05: (VAT 23%) za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym nie związanej z celem leczniczym 3,44
Wydawanie dokument.WYDKOM06: (VAT 23%) Międzynarodowa Książeczka Szczepień 5,20
Wydawanie dokument.WYDKOM07: (VAT 23%) Książeczka Zdrowia Dziecka7,00
InneINNE01 - Konsultacja dietetyka100,00
InneINNE02 – usługi opiekuńcze – 1 godzina30,00
InneINNE03 – usługa zdalnej opieki medycznej realizowana za pomocą Opaski - 6m-cy325,00
InneINNE04 – usługa zdalnej opieki medycznej realizowana za pomocą Opaski - 12m-cy600,00
UEUE2020-01 - opłata za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020 – osoba samotnie gospodarująca o dochodach 1165 ,00 – 1940,00 – opłata miesięczna10,00
UEUE2020-02 - opłata za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020 – osoba samotnie gospodarująca o dochodach 1941 ,00 – 2716,00 – opłata miesięczna20,00
UEUE2020-03 - opłata za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020 – osoba samotnie gospodarująca o dochodach powyżej 2716 ,00 – opłata miesięczna30,00
UEUE2020-04 - opłata za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020 – u osoby w rodzinie o dochodach 901,00 -1500,00 – opłata miesięczna10,00
UEUE2020-05 - opłata za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020 – u osoby w rodzinie o dochodach 1501,00- 2100,00 – opłata miesięczna20,00
UEUE2020-06 - opłata za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu Specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania – PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020 – u osoby w rodzinie o dochodach powyżej 2100,00 – opłata miesięczna30,00
Laboratorium-pakietyLABPAK01 – pakiet podstawowy ( morfologia, glukoza,lipidogram,elektrolity,bad, ogólne moczu,kreatynina, OB,żelazo, próby wątrobowe)95
Laboratorium-pakietyLABPAK02 – pakiet tarczycowy ( TSH, FT3,FT4,anty- TPO)80
Laboratorium-pakietyLABPAK03 – pakiet menopauzalny( FSH,LH, estradiol )60
Laboratorium-pakietyLABPAK04 – pakiet standard dla kobiet w ciąży ( Grupa krwi i Rh,Przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych,Morfologia krwi,badanie ogólne moczu,glukozy we krwi, VDRL,e HIV i HCV,badanie w kierunku toksoplazmozy,Badanie w kierunku różyczki,TSH)380
Laboratorium-pakietyLABPAK05 – pakiet onkologiczny ( CA- 125, CA- 15-3, CA -19-9 ) 90
Laboratorium-pakietyLABPAK06 – pakiet pediatryczny ( morfologia, OB, CRP, vit.D, bad.ogólne moczu, żelazo )95
Laboratorium-pakietyLABPAK07 – pakiet bolerioza (met Western Blot, IgG i IgM )175
Skip to content