zapowiedź głosowa

W ramach posiadanej struktury dysponujemy dziesięcioma placówkami, w których udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmują one m. in.

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne;
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej;
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta;
 • orzekanie o stanie zdrowia;
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe.

ZLO gwarantuje świadczenia:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 • położonej podstawowej opieki zdrowotnej;
 • pielęgniarki lub higienistki szkolonej (patrz: medycyna szkolna – link);
 • transportu sanitarnego.

Świadczenia gwarantowane lekarzy POZ, obejmują:

 • porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych (w przychodniach);
 • porady lekarskie w domach pacjentów (wizyty domowe) w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • teleporady
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia;
 • porady patronażowe;
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe;
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej;
 • szczepienia ochronne.

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki POZ, obejmują:

 • wizyty w warunkach ambulatoryjnych (w przychodniach);
 • wizyty realizowane w domach pacjentów, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizyty patronażowe;
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy.

Świadczenia gwarantowane przez położne POZ, obejmują:

 • wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych (w przychodniach);
 • wizyty w domach pacjentów, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizyty patronażowe;
 • wizyty profilaktyczne.

Komercyjne porady lekarza POZ w godzinach od 18.00 do 20.00
ZLO Sp. z o.o. oferuje dorosłym pacjentom Jaworzna możliwość
skorzystania z porad lekarza POZ udzielanych osobiście lub w formie teleporady przez lekarza Tomasza Pieprznego Porady realizowane są w MCM Podłeże , ul. Al. Piłsudskiego 80
wg poniższego harmonogramu:

poniedziałek , wtorek , środa w godzinach 18.00 do 20.00
Na poradę można umówić się:

1.telefonicznie, dzwoniąc pod numer 32 616 61 89
2. bezpośrednio w placówce

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Osoba kierująca – Dyrektor Bogdan Pieprzny

Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń oraz godziny ich pracy dostępne są na wywieszkach przy gabinetach lekarskich.

PRAWA PACJENTA

 • Pacjent ma prawo do:
 • świadczeń zdrowotnych
 • informacji
 • zgłaszania działań niepożądanych leków
 • tajemnicy informacji
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • poszanowania intymności i godności
 • dokumentacji medycznej

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta dostępna jest w Rejestracji.

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Miejskiego Centrum Medycznego przyjmuje Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego w każdy drugi piątek miesiąca od 13.00 do 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 235.

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów, w każdy czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 235.

CENTRALNA REJESTRACJA tel. 32 616 34 79

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH „112” i „999”


ZASADY ZAPISÓW NA PORADY I WIZYTY

Rejestracja pacjentów, w tym na wizyty domowe odbywa się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub drogą elektroniczną.

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ – Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235 (LEOPOLD)

 • od poniedziałku do piątku w godzinach  07:15 – 10:00
 • w każdą sobotę w godzinach 08:00 – 10:00

oraz dodatkowo na terenie każdej Przychodni w wyznaczonych godzinach.

Badania USG, RTG realizowane są w Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235 ( LEOPOLD )

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA NFZ – tel. 800 190 590

Pod podanym wyżej numerem telefonu pacjent uzyska informacje o możliwości udzielania świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie, pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia.

PORADNIA LEKARZA POZ

W poradni lekarza POZ realizowane są :

1. programy edukacyjne w zakresie:

 • cukrzyca
 • otyłość
 • choroby układu krążenia
 • POCHP
 • niedoczynność tarczycy

2. programy profilaktyki pierwotnej w zakresie :

 • gruźlicy
 • chorób układu krążenia
 • profilaktyki raka szyjki macicy (program realizowany jest w naszych Placówkach: Podwale, Szczakowa, Podłęże)Porada telefoniczna w POZ

Pacjenci ZLO Sp. z o. o posiadający deklarację do lekarza poz, dzwoniąc pod numer telefonu swojej przychodni (wykaz telefonów zamieszczony na stronie www.jaworzno-zlo.pl) mają możliwość zarejestrowania się na poradę telefoniczną.

Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym czasie porady. W przypadku 3- krotnego braku połączenia z pacjentem w odstępach 5 min. porada jest anulowana.

Teleporady realizowane są w przypadku :

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma dokumentację medyczną pacjenta.
 3. Pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma dokumentację medyczną pacjenta.
 4. Pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza:

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • e-zlecenie na wyroby medyczne
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Wizyty osobiste realizowane są gdy:

 1. Pacjent nie wyraża zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Pacjent ma pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Sposób realizacji e-skierowania, e-recepty, e-zlecenie na wyroby medyczne:

E-recepta – instrukcja dla pacjenta

 1. Od lekarza pacjent otrzymuje e-receptę w formie gotowego wydruku lub w mailu/esemesie – z czterocyfrowym kodem;
 2. W aptece wystarczy pokazać farmaceucie wydruk lub esemesa/maila z e-receptą;
 3. Farmaceuta skanuje kod i wydaje leki zapisane na e-recepcie.

E- skierowanie – instrukcja dla pacjenta

Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać:

 1. wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę
 2. SMSa, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy,w celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podaje kod dostępowy wraz ze swoim numerem PESEL.
 3. e-maila, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę udostępnia personelowi placówki telefon / tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny, w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na wydruku oraz swój numer PESEL.

E-zlecenie na wyroby medyczne – instrukcja dla pacjenta

 1. W przypadku teleporady możliwe jest również wystawienie pacjentowi e-zlecenia na wyroby medyczne. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia, pacjentowi zostanie przekazana od wystawiającego zlecenie informacja o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia ( telefonicznie, SMS, e-mail ). W takim przypadku realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece następuje na podstawie podania przez pacjenta otrzymanego numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta – bez wydruku papierowego zlecenia.
 2. Wyroby medyczne na podstawie wystawionego i potwierdzonego wydruku papierowego e-zlecenia można kupić w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Jeśli e-zlecenie pacjent podzieli na części zakupowe, to każdą część będzie musiał zrealizować w punkcie, w którym zostanie zlecenie.

Internetowe Konto Pacjenta – można założyć:

 1. online – Jeśli Twój bank daje taką możliwość, zaloguj się na swoje konto i załóż profil.
 2. w urzędzie – zarejestruj się w serwisie pz.gov.pl
 3. wideorozmowę – profil zaufany dla pacjentów 70+ , więcej informacji na www.gov.pl

Lokalizacja i godziny otwarcia

ZLO Podłęże

Aleja Piłsudskiego 80
43-609 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 616-61-89 (Rejestracja POZ Podłęże) lub (32) 616 58 05 (Rejestracja Poradnia dla dzieci).

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  08:00 - 18:00

 • Wtorek
  08:00 - 18:00

 • Środa
  08:00 - 17:30

 • Czwartek
  08:00 - 18:00

 • Piątek
  08:00 - 18:00

ZLO Podwale

Nosala 5
43-600 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 616-35-65

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  08:00 - 18:00

 • Wtorek
  08:00 - 18:00

 • Środa
  08:00 - 18:00

 • Czwartek
  08:00 - 18:00

 • Piątek
  08:00 - 18:00

ZLO Szczakowa

Koszarowa 2
43-600 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 617-78-07

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  08:00 - 18:00

 • Wtorek
  08:00 - 18:00

 • Środa
  08:00 - 18:00

 • Czwartek
  08:00 - 18:00

 • Piątek
  08:00 - 15:35

ZLO Osiedle Stałe

Tysiąclecia 2-14
43-600 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 615-59-09

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  08:00 - 15:35

 • Wtorek
  08:00 - 15:35

 • Środa
  08:00 - 15:35

 • Czwartek
  08:00 - 15:35

 • Piątek
  08:00 - 15:00

ZLO Łubowiec

Katowicka 59
43-600 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 615-58-63

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  10:25 - 18:00

 • Wtorek
  08:00 - 15:35

 • Środa
  08:00 - 15:35

 • Czwartek
  08:00 - 15:35

 • Piątek
  08:00 - 15:00

ZLO Jeleń

Wygoda 58
43-600 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 616-71-89

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  08:00 - 15:35

 • Wtorek
  08:00 - 15:35

 • Środa
  08:00 - 15:35

 • Czwartek
  08:00 - 15:35

 • Piątek
  08:00 - 15:35

ZLO Ciężkowice

Zawiszy Czarnego 2
43-600 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 616-11-79

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  08:00 - 15:00

 • Wtorek
  08:00 - 15:00

 • Środa
  08:00 - 15:00

 • Czwartek
  08:00 - 15:00

 • Piątek
  10:25 - 18:00

ZLO Byczyna

Nauczycielska 4
43-600 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 616-16-70

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  08:00 - 18:00

 • Wtorek
  08:00 - 15:35

 • Środa
  08:00 - 15:35

 • Czwartek
  08:00 - 15:35

 • Piątek
  08:00 - 15:35

ZLO Kościuszko

Plac Górników 5a
43-600 Jaworzno

Do poradni nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów w przychodni, wizyty domowe i transport medyczny realizowane są w trybie planowym.

Rejestracji można dokonać:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
 • przez internet;
 • telefonicznie (32) 616-34-79 (Rejestracja Centralna) lub (32) 616-32-61

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek
  07:30 - 18:00

 • Wtorek
  07:30 - 18:00

 • Środa
  07:30 - 18:00

 • Czwartek
  07:30 - 18:00

 • Piątek
  07:30 - 18:00

Aparatura medyczna

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwia wykonanie odpowiednich zabiegów oraz przeprowadzenie podstawowych badań przesiewowych.

Świadczenia komercyjne

Aktualności poradni

  • 17 GRUDNIA 2021

  Szczepienie przeciwko Covid-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat

  W Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie rozpoczynają się szczepienia przeciwko Covid-19 dla dzieci w grupie 5-11 lat. Skierowania są wystawiane automatycznie przez system od 12 grudnia 2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5. roku życia.

  Czytaj dalej
  • 2 GRUDNIA 2021

  Od dnia dzisiejszego (2 grudnia) do Wigilii Bożego Narodzenia, wszystkie osoby z wystawionym e-skierowaniem będą miały możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w punktach szczepień powszechnych (PSP) bez konieczności wcześniejszego zapisania się. W Jaworznie Punkt Szczepień Powszechnych funkcjonuje przy al. Piłsudskiego 88 – w Sali gimnastycznej na Leopoldzie. Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie zachęca jednakże do rejestracjiCzytaj dalej
  • 30 LISTOPADA 2021
  1 grudnia – Dzień Walki z AIDS

  1 grudnia – Dzień Walki z AIDS

  Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony (od 1988 roku) jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także uświadomić konieczność pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ichCzytaj dalej
  • 26 LISTOPADA 2021
  Punkt szczepień wznawia działalność

  Punkt szczepień wznawia działalność

  W chwili obecnej coraz mocniej odczuwamy skutki czwartej fali koronawirusa, która przetacza się przez nasz kraj.Coraz więcej zachorowań i zgonów wymaga rozszerzenia działań medycznych i profilaktycznych, szczególnie w temacie szczepień.

  Czytaj dalej

Lista personelu

ZLO Podłęże

Izabela Berkowska, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

Renata Bisaga-Sitek, specjalista chorób wewnętrznych

Małgorzata Dulowska, lekarz

Tomasz Pieprzny, lekarz

Adrian Wojtoń, lekarz

Gabriel Nowak, lekarz

Agnieszka Sowa, specjalista nefrologii, chorób wewnętrznych oraz diabetologii

Jacek Terbert, lekarz

ZLO Podwale

Martyna Bziukiewicz-Walendzik, lekarz

Paulina Robak, lekarz

Teresa Smolarczyk, specjalista medycyny ogólnej

Jan Wojtyła, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

Iga Kwiatek-Ptaszkiewicz, pediatra

Malwina Buczek , lekarz

Grzegorz Zientarski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

ZLO Szczakowa

Krystyna Dłubacz, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

Justyna Ziarko, lekarz

Maria Żuber-Jarvis, specjalista medycyny ogólnej

Liudmila Koczorowska, lekarz

ZLO Leopold

—-

ZLO Osiedle Stałe

Joanna Kawecka, pediatra

Genowefa Kotaba – Szostak, lekarz

ZLO Łubowiec

Małgorzata Adamkowicz, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

ZLO Jeleń

Sławomira Ciszewska, pediatra, specjalista neonatologii

Paulina Kramarczyk, lekarz

ZLO Ciężkowice

Jan Wójcicki, specjalista medycyny społecznej

ZLO Byczyna

Sławomira Ciszewska, specjalista neonatologii

Artur Dziedzic, lekarz

Paulina Kramarczyk, lekarz

ZLO Kościuszko

Barbara Bigaj, lekarz

Gabriela Śliwa, lekarz

Renata Kaszyca-Ragus, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych

Jan Nowicki, pediatra, specjalista chorób płuc

Beata Ordyna, pediatra

Maria Pyrzowska, specjalista rehabilitacji medycznej

Zespół Lecznictwa Otwartego