Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, (zwana dalej Poradnia), świadczy usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowiło jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni są przyjmowane dzieci w wieku od 7-18 rż. Zgłoszenie do poradni może odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77).

Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Ważne! Każda psychoterapia musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych!

Pomoc udzialana w poradni ma charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni ściśle ze sobą współpracuje, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązuje kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna tj MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły, organizacje pozarządowe, itd.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

 • Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy)
 • Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
 • Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży
 • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży 
 • Psychoterapia grupowa dla młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w tym młodzieży uzależnionej od internetu oraz wykazującej inne uzależnienia behawioralne (w zależności od sytuacji epiemiologicznej w Polsce, zwiazanej z Covid-19)
 • Konsultacje rodzinne 
 • Porada domowa/wizyty środowiskowe 
 • Sesje wsparcia psychospołecznego 
 • Treningi umiejętności społecznych

Jakie problemy pomagamy rowiązywać?

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Tendencje i myśli samobójcze
 • Agresja i autagresja
 • Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
 • Depresja dziecięca i młodzieżowa
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Problemy wychowawcze
 • Uzależnienie od internetu i gier komputerowych
 • Zaburzenia zachowania

Lokalizacja i godziny otwarcia

ZLO Kościuszko

Plac Górników 5a
43-600 Jaworzno

Rejestracji można dokonać:

Godziny otwarcia


 • Poniedziałek
  08:00 - 16:00

 • Wtorek
  11:00 - 20:00

 • Środa
  08:00 - 14:00,

 • Czwartek
  11:00 - 20:00,

 • Piątek
  08:00 - 14:00,

Pracownicy

Do Zespołu Poradni przynależy 3 psychoterapeutów, 2 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra dziecięcy. Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni jest prowadzona pod superwizją. Szczegółowa lista nasz

a-briefcase” i_color=”custom” color=”custom” add_icon=”true” accent_color=”#f2c209″ i_custom_color=”#f2c209″]

Zapraszamy do cennika badań komercyjnych

Cennik

Aktualności poradni

  • 29 CZERWCA 2022

  Kolejne webinaria w poradni „Azymut”

  Rodzicu, Nauczycielu!-chcesz dowiedzieć się jak radzić sobie z problemami dzieci i młodzieży?

  Zespół Lecznictwa Otwartego zaprasza do wzięcia udziału w II odsłonie II edycji organizowanych, bezpłatnych webinarów (spotkań on-line).

  Czytaj dalej
  • 8 CZERWCA 2022
  Systemy motywacyjne w klasie i szkole

  Systemy motywacyjne w klasie i szkole

  W dniach 13, 20 i 27 kwietnia odbyły się w naszej poradni warsztaty, będące kontynuacją webinaru pt. „Systemy motywacyjne w klasie i szkole”. Zarówno webinar jak i warsztaty prowadzone były przez terapeutę środowiskowego Poradni „Azymut” – Martę Jędrochę. W I edycji warsztatów wzięły udział 3 osoby: dwóch nauczycieli, którzy zainteresowani byli stworzeniem systemów motywacyjnych dlaCzytaj dalej
  • 14 KWIETNIA 2022

  Wiadomości z webinariów

  Za nami dwa webinaria, czas więc podsumować, co się wydarzyło. Metody relaksacji w pracy z dziećmi - to pierwsze webinarium, którym rozpoczęliśmy cykl 8 spotkań przygotowanych na ten rok dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta pracą z dziećmi i młodzieżą. Webinarium, przeprowadzone przez Martę Jędrochę, terapeutkę środowiskową/behawioralną pracującą w należącej do Zespołu LecznictwaCzytaj dalej
  • 2 MARCA 2022

  Webinary dla rodziców

  Zespół Lecznictwa Otwartego, realizując zadanie finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Jaworzna do wzięcia udziału w organizowanych, bezpłatnych szkoleniach webinaryjnych (on-line) poświęconych tematyce ochrony, wsparcia oraz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Cykl czterech webinarów w I półroczu 2022 roku zostanie poświęcony tematom długofalowych skutków, wielomiesięcznej izolacjiCzytaj dalej

Lista personelu

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży 'Azymut'

Kierownik poradni: Michalina Macek

Lekarz psychiatra:

 • Łukasz Boryczko

Psychoterapeuci:

 • Anna Jaromin-Ryczek,
 • Anna Janiszewska,

Psycholodzy:

 • Karolina Olszewska-Suruło,
 • Patrycja Hanf

Terapeuci środowiskowi:

 • Marta Jędrocha,
 • Michalina Macek

Materiały

Materiały szkoleniowe poradni 'Azymut'

Konkurs plastyczny „Zdrowa głowa to szczęśliwa głowa”

 

Skip to content