zapowiedź głosowa

 W dniu 31 maja 2024 r. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Azymut” będzie nieczynna.

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, (zwana dalej Poradnia), świadczy usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowiło jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni są przyjmowane dzieci w wieku od 7-18 rż. Zgłoszenie do poradni może odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77).

Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Ważne! Każda psychoterapia musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych!

Pomoc udzialana w poradni ma charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni ściśle ze sobą współpracuje, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązuje kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna tj MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły, organizacje pozarządowe, itd.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

 • Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy)
 • Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
 • Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży
 • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży 
 • Psychoterapia grupowa dla młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w tym młodzieży uzależnionej od internetu oraz wykazującej inne uzależnienia behawioralne (w zależności od sytuacji epiemiologicznej w Polsce, związanej z Covid-19)
 • Konsultacje rodzinne 
 • Porada domowa/wizyty środowiskowe 
 • Sesje wsparcia psychospołecznego 
 • Treningi umiejętności społecznych

Jakie problemy pomagamy rozwiązywać ?

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Tendencje i myśli samobójcze
 • Agresja i autoagresja
 • Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
 • Depresja dziecięca i młodzieżowa
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Problemy wychowawcze
 • Uzależnienie od internetu i gier komputerowych
 • Zaburzenia zachowania

Lokalizacja i godziny otwarcia

ZLO Kościuszko

Plac Górników 5a
43-600 Jaworzno

Rejestracji można dokonać:

Godziny otwarcia


 • Poniedziałek
  08:00 - 16:00

 • Wtorek
  11:00 - 20:00

 • Środa
  08:00 - 14:00,

 • Czwartek
  11:00 - 20:00,

 • Piątek
  08:00 - 14:00,

 

Pracownicy

Do Zespołu Poradni przynależy 3 psychoterapeutów, 2 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra dziecięcy. Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni jest prowadzona pod superwizją. Szczegółowa lista nasz

a-briefcase” i_color=”custom” color=”custom” add_icon=”true” accent_color=”#f2c209″ i_custom_color=”#f2c209″]

Zapraszamy do cennika badań komercyjnych

Cennik

Aktualności poradni

Lista personelu

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży 'Azymut'

Kierownik poradni: Michalina Macek

Lekarz psychiatra:

 • Łukasz Boryczko

Psychoterapeuci:

 • Anna Jaromin-Ryczek

 • Marta Widera-Kędryna

 • Patrycja Hanf

Psycholodzy:

 • Martyna Długosz

 • Natalia Mucha

Terapeuci środowiskowi:

 • Marta Jędrocha,
 • Michalina Macek

Materiały

Materiały szkoleniowe poradni 'Azymut'

Konkurs plastyczny „Zdrowa głowa to szczęśliwa głowa”

 

 

Zespół Lecznictwa Otwartego