Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”, (zwana dalej Poradnia), świadczy usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Powstanie poradni, stanowiło jeden z celów programu systemowej strategii profilaktyki i terapii, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, opracowanego w odpowiedzi na przeprowadzoną na przełomie 2019-2020 diagnozę społeczną pt. „Zachowania ryzykowne wśród młodzieży szkolnej, w kontekście oddziaływań profilaktycznych, w środowisku lokalnym miasta Jaworzna”, wykonaną na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

Do Poradni są przyjmowane dzieci w wieku od 7-18 rż. Zgłoszenie do poradni może odbywać się osobiście w poradni lub poprzez kontakt telefoniczny (32 617 76 77).

Osobami zgłaszającymi problem mogą być wyłącznie rodzice dziecka/nastolatka. Psychoterapia będzie prowadzona w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Ważne! Każda psychoterapia musi być poprzedzona kwalifikacją, która będzie obejmować od 1 do 5 spotkań diagnostycznych!

Pomoc udzialana w poradni ma charakter kompleksowy, wykorzystujacy model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni ściśle ze sobą współpracuje, nie tylko w obrębie naszej instytucji, ale również nawiązuje kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna tj MOPS, OIK, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły, organizacje pozarządowe, itd.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni:

 • Diagnoza psychiatryczna/wizyta lekarska (lek. psychiatra dziecięcy)
 • Diagnoza psychologiczno-kwalifikacyjna (1-5 spotkań)
 • Porada psychologiczna dla rodziców i dzieci/młodzieży
 • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży 
 • Psychoterapia grupowa dla młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w tym młodzieży uzależnionej od internetu oraz wykazującej inne uzależnienia behawioralne (w zależności od sytuacji epiemiologicznej w Polsce, zwiazanej z Covid-19)
 • Konsultacje rodzinne 
 • Porada domowa/wizyty środowiskowe 
 • Sesje wsparcia psychospołecznego 
 • Treningi umiejętności społecznych

Jakie problemy pomagamy rowiązywać?

 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Tendencje i myśli samobójcze
 • Agresja i autagresja
 • Zaburzenia lękowe (nerwicowe)
 • Depresja dziecięca i młodzieżowa
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Problemy wychowawcze
 • Uzależnienie od internetu i gier komputerowych
 • Zaburzenia zachowania

Lokalizacja i godziny otwarcia

ZLO Kościuszko

Plac Górników 5a
43-600 Jaworzno

Rejestracji można dokonać:

Godziny otwarcia


 • Poniedziałek
  08:00 - 16:00

 • Wtorek
  11:00 - 20:00

 • Środa
  08:00 - 14:00,

 • Czwartek
  11:00 - 20:00,

 • Piątek
  08:00 - 14:00,

Pracownicy

Do Zespołu Poradni przynależy 3 psychoterapeutów, 2 psychologów, 2 terapeutów środowiskowych oraz lekarz psychiatra dziecięcy. Członkowie naszego Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni jest prowadzona pod superwizją. Szczegółowa lista naszego zespołu znajduje się w powyższej zakładce “lista personelu”

Świadczenia komercyjne

Zapraszamy do cennika badań komercyjnych

Cennik

Aktualności poradni

  • 19 LUTEGO 2019
  Pacjenci pod szczególnym nadzorem ZLO: Choroba niedokrwienna serca

  Pacjenci pod szczególnym nadzorem ZLO: Choroba niedokrwienna serca

  Pacjenci borykający się z chorobą niedokrwienna serca – zwaną też chorobą wieńcową, mogą liczyć na szczególną opiekę ZLO. Spółka prowadzi bowiem specjalny autorski program, w ramach którego obejmuje specjalną, dedykowaną opieką pacjentów z najczęściej występującymi schorzeniami przewlekłymi.

  Czytaj dalej
  • 11 GRUDNIA 2018
  Pacjenci pod szczególnym nadzorem ZLO

  Pacjenci pod szczególnym nadzorem ZLO

  Zespół Lecznictwa Otwartego prowadzi specjalny autorski program, w ramach którego obejmuje specjalną, dedykowaną opieką pacjentów z najczęściej występującymi schorzeniami przewlekłymi.

  Czytaj dalej
  • 27 LIPCA 2017
  Moja Aktówka: kolejne e-udogodnienie dla pacjentów ZLO

  Moja Aktówka: kolejne e-udogodnienie dla pacjentów ZLO

  Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie wprowadza koleją e-usługę dla swoich pacjentów. Od teraz dzięki autorskiemu systemowi Moja Aktówka wszyscy pacjenci ZLO będą mieli elektroniczny podgląd do swojej kartoteki medycznej, w tym dostęp do informacji o odbytych wizytach, rozpoznaniach, procedurach, usługach oraz wynikach badań laboratoryjnych. Poprzez system można też przekazać dokumentację medyczną do spółki.

  Czytaj dalej
  • 10 LUTEGO 2017

  Telemedycyna ZLO

  TELEMEDYCYNA Zdalna opieka medyczna bez konieczności wychodzenia z domu. TELEKARDIOLOGIA Zdalna opieka kardiologiczna. TELE ZLO Skorzystaj.

  Czytaj dalej

Lista personelu

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży AZYMUT

Kierownik poradni: Iwona Malorny

Lekarz psychiatra:

 • Łukasz Boryczko

Psychoterapeuci:

 • Anna Jaromin-Ryczek,
 • Anna Janiszewska,
 • Iwona Malorny

Psycholodzy:

 • Karolina Suruło-Olszewska,
 • Patrycja Hanf

Terapeuci środowiskowi:

 • Marta Jędrocha,
 • Michalina Bębenek