Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie angażuje się w wiele przedsięwzięć prospołecznych – o charakterze promocyjnym i z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Głównym celem działań promocyjnych jest wsparcie celów biznesowych realizowanych przez Spółkę.

Głównym celem działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu Spółki jest ochrona zdrowia i promocja postaw prozdrowotnych.

ZLO angażuje się głównie w działania adresowane do mieszkańców Jaworzna, zwłaszcza grup ryzyka zdrowotnego, dzieci, osób defaworyzowanych i wykluczonych.

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów realizowanych działań Spółka opracowała zasady prowadzenia działalności promocyjnej oraz z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z nimi podmioty i instytucje zainteresowane współpracą promocyjną lub/i CSR ze Spółką zobowiązane są do złożenia zestandaryzowanych wniosków o współpracę udostępnione na stronie  internetowej Spółki wraz z wyciągiem „Zasad prowadzenia działalności promocyjnej oraz z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w Zespole Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie”.

Po zakończeniu współpracy podmiot współpracujący ze Spółką zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia sprawozdania z realizacji współpracy promocyjnej i/lub CSR.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z podmiotami i instytucjami w zakresie promocji i CSR w Zespole Lecznictwa Otwartego w Jaworznie jest Jolanta Wójcik-Machejek. Uzupełnione
wnioski oraz wszelkie pytania należy kierować na adres : jolanta.machejek@zlo.jaw.pl

Pliki do pobrania 

1. Wyciąg z „Zasad prowadzenia działalności promocyjnej oraz z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w Zespole Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie”

2. Wniosek o współpracę promocyjną

3. Wniosek o współpracę CSR

Skip to content