Informacja o dofinansowaniu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy personelu pracującego w placówkach ochrony zdrowia. Stanowi on grupę szczególnie narażoną na niebezpieczne czynniki biologiczne, najczęściej do zakażenia dochodzi drogą krwiopochodną, przez styczność personelu ze skażonymi narzędziami medycznymi. Automatyczne mycie i dezynfekcja narzędzi ogranicza do minimum kontakt personelu ze skażonymi narzędziami, a tym samym możliwość skaleczeń i urazów. Zmniejszone zostaje ryzyko zagrożenia mikrobiologicznego.

Celem projektu jest zakup dwóch nowoczesnych sterylizatorów, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy personelu medycznego.

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa projektu: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do sterylizacji.”

Wartość dofinansowania: 39 075,99 zł 

Całkowita wartość projektu: 48 844,99 zł