Jak skontaktować się ze ZLO?

Nasze poradnie mieszczą się pod różnymi adresami. Wybierz poradnię, aby zobaczyć jej dokładną lokalizację i jej dane kontaktowe.

Rejestracja główna: (+48) 32 616 34 79

Możesz także użyć formularza kontaktowego dla pacjentów, znajdującego się obok.

Odjazdy autobusów sprawdzisz na stronie KiedyPrzyjedzie.pl

Siedziba główna spółki

W sprawach biznesowych prosimy o kontakt z siedzibą główną spółki.

Zespół Lecznictwa Otwartego Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
Zobacz mapę dojazdu
NIP: 632-18-02-999
REGON: 277479976
KRS: 0000079264
Kapitał Spółki: 10 142 250,00
E-mail: zlo@zlo.jaw.pl
Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Miejskiego Centrum Medycznego przyjmuje Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego w każdy drugi piątek miesiąca  od 13.00 do 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 235.
Prezes Zarządu przyjmuje interesantów, w każdy czwarty wtorek miesiąca w godzinach
od 14.00 do 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 235.

Formularz kontaktowy dla pacjentów

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail lub telefon

  Treść wiadomości

  Informacja

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Lecznictwa Otwartego Sp z o.o., ul Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, tel 32 616 3479.

  Informujemy, że dane przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie przez okres zgodny z przepisami prawa i wewnętrznymi zasadami opisanymi w Instrukcji Kancelaryjnej.

  Informujemy, że dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki na podstawie umowy. Dane nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych, uzyskania pisemnej informacji o zakresie przetwarzania Swoich danych.

  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: daneosobowe@zlo.jaw.pl, pod nr telefonu 517 091 075 lub w siedzibie Spółki.

  .

  Prezes Zarządu

  Jacek Nowak
  E-mail: zlo@zlo.jaw.pl
  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego / Prokurent

  Bogdan Pieprzny
  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Dyrektor Ekonomiczny – Główny Księgowy / Prokurent

  Ewa Dereszowska
  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Dyrektor Ds. Medycznych

  Roman Oleś
  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Dyrektor Ds. Pielęgniarstwa

  Lidia Legutko
  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Dyrektor Ds. Infrastruktury

  Mariusz Ragus
  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Dyrektor Biura Zarządu

  Jolanta Wójcik
  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Dział Personalny

  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Dział Kontraktów i Analiz Medycznych

  Telefon / Fax: (+48) 32 616 40 63

  Lokalizacja siedziby głównej spółki