Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy obchodzonego w dniu dzisiejszym, składamy wszystkim Dawcom Krwi wyrazy wdzięczności za czas, poświęcenie i wkład w ratowanie zdrowia i życia człowieka. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszej wytrwałości w pielęgnowaniu idei ratowania ludzkiego życia.

Treść do wprowadzenia.